Memleket Tefekkür Hayatına ve İnkışafına İndirilen Ağır Darbe