İnsanın yeniden inşası için

Mustafa İslamoğlu'nuun Hayatın yeniden inşası için adlı kitabın tanıtımı yapılmaktadır.