İnsan

Şiirin başında Arapça Hz. Ali'ye istinad edilen bir söze yer verilmiştir.