Kadının Cemaat Namazı, Cuma Namazı ve Namazda Başının Örtülmesi