Diriliş

Diriliş

Siyasî, Fikrî, Edebî Dergi

1960-1992 yılları arasında toplam 396 sayı yayımlanan düşünce, edebiyat ve siyaset dergisidir. Türkiye’deki İslami düşünce tarihinde Sezai Karakoç’un adıyla birlikte öne çıkmaktadır. Nisan 1960'da Ankara'da yayına başlamış, yayın hayatına İstanbul'da devam etmiştir. 7 yayın dönemi şeklinde aralıklarla yayımlanmıştır. Dergi Türkiye’nin modernleşme süreci üzerinde durarak toplumsal ve bireysel krizlerin çözümü için İslami kaynaklara yeniden dönüşü savunmuştur. Zira, dergide yazan isimlere göre İslam medeniyetine ait kavramların Türkiye’de bağlamını yitirmesi ve gündelik hayattan kaldırılması bu sorunlara yol açmıştır. Diriliş'teki fikri coğrafya öncelikle Sezai Karakoç'un kendi imzası ve takma adlarla yazdığı yazılarla şekillenmiştir. Aynı doğrultudaki görüşler, edebiyatın şiir, hikâye ve deneme türündeki örnekleriyle Diriliş çevresinde yeni bir anlayış doğurmuş, genç şair ve yazarların yayımlanan çalışmaları, aynı inanç ve anlayış doğrultusundaki filizlenmenin örnekleri olmuştur. Sezai Karakoç’un yanı sıra dergide Abdullah Hacıtahiroğlu, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Cahit Koytak, Ebubekir Eroğlu, Erdem Bayazıt, İsmail Kıllıoğlu, Alaeddin Özdenören, İsmet Özel yazılarıyla ve şiirleriyle yer almıştır. Bunun yanı sıra T.S. Elliot, Virginia Woolf, S. Kirkegaard, Ali Nedvî, Osman Yahya, Mahmud Ahmed gibi çeşitli isimlerden yazılar çevrilerek yayımlanmıştır.

Dergi Hakkında Notlar:
Toplam 396 sayı yayımlanan Diriliş dergisinin 6. döneminde çıkan 73-233. sayıları günlük olarak çıkarıldığı için projeye alınmamıştır. Derginin alt başlığı zamanla değiştirilmiş ve şu başlıklar kullanılmıştır: Siyaset, Düşünce ve Edebiyat Dergisi; Haftalık Düşünce, Edebiyat ve Siyaset Dergisi. Derginin yayım dönemleri şöyledir: 1960-1960, 1966-1967, 1969-1971, 1974-1978, 1979-1980, 1983-1983, 1988-1992. İstanbul'daki yayım adresi şöyledir: P.K. 870 İstanbul.
  • Dönem: 1960-1992
  • Kaç Sayı Çıktı: 235
  • Basım Yeri: İstanbul, Ankara
  • Sahibi: Hüsnü Gündüz, Sezai Karakoç
  • Yazı İşleri Müdürü: Hüsnü Gündüz, Sezai Karakoç
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın