Genç Müslüman

Genç Müslüman

İlmi, Dini, Felsefi Mecmuadır.

Genç Müslüman, bestekâr Mehmed Baha Pars’ın kardeşi olarak tanınan Hakkı Baha tarafından başyazarlığı yapılmış mecmuadır. Derginin alt başlığı “İlmi, Dini, Felsefi Mecmuadır. Şimdilik on beş Günde Bir Neşrolunur.” olarak belirtilmiştir. Lakin derginin günümüze kalan tek sayısı -Hakkı Tarık Us Koleksiyonu’nda- bulunmaktadır ve yayım hayatına dair bilgiler dolayısıyla kesinlik içermemektedir. Bursa’da neşredilmiştir. Bahsi geçen nüshada "Mukaddime" başlıklı sunuşta, "... Hürriyet, müsavat, uhuvvet, adalet mefhumlarından biraz bahsetmeye lüzum gördük." ifadesi geçmektedir. Bu ifadeye göre İttihat ve Terakki'nin iktidarı döneminde, bu partinin görüşlerini savunmak üzere yayımlanmıştır. Hakkı Baha Bey, İttihat ve Terakki'nin askeri kanadı dâhilinde yer almıştır. Derginin Hakkı Baha Bey'in Ertuğrul sancağından (Bilecik) milletvekili intihabından evvel 1908 ile 1912 tarihleri arasında, ya da 1912'den sonra yayımlanmış olması ihtimali ağır basmaktadır.

Dergi Hakkında Notlar:
Şimdilik On Beş Günde Bir Neşrolunur. Derginin baskı tarihi verilmemekle birlikte 1908 ya da 1912 yılında basılmış olabilir.
  • Dönem: Belirtilmemiş
  • Kaç Sayı Çıktı: 1
  • Basım Yeri: Bursa
  • Sahibi: Hakkı Baha
  • Başyazar: Hakkı Baha
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın