Livâ el-İslâm

Livâ el-İslâm

Siyasi Mecmua

Livâ el-İslâm, 1921-1922 tarihleri arasında iki haftada bir kez olmak üzere yayımlanan Berlin merkezli olarak yayımlanmış siyasî mecmuadır. İmtiyaz sahibi Muallim Doktor İlyas Bragon Bey olan dergi 36. sayısı ile yayın hayatını sona erdirmiştir. Livâ el-İslâm’ın en bilinen özelliği Enver Paşa’nın Mondros Mütarekesi’ni takiben Berlin’e geçmesiyle alakalıdır. Enver Paşa takip eden yıllarda Berlin’den Bolşevik idaresi altındaki Moskova’ya ve daha sonra Bakü’ye geçerek Anadolu’daki mücadeleye kendi riyasetinde maddi yardım sağlama çabasında olmuştur. Paşa’nın bu faaliyetleri sırasında kurmuş olduğu İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı bu çabasının sonucunu alma ihtimalini kuvvetlendirecek konjonktürel bir hamle olarak yorumlanmaktadır. Bu dergide Paşa tarafından kaleme alınan yazı ve nutuklar ve Paşa’nın çalışmaları hakkında havadisler bu noktadan önem arz etmektedir.

Dergi Hakkında Notlar:
On beş günde bir neşrolunur.
  • Dönem: 1921-1922
  • Kaç Sayı Çıktı: 36
  • Basım Yeri: Berlin
  • Sahibi: Muallim Doktor İlyas Bragon Bey
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın