Misak

Misak

Aylık İslami Eğitim Mecmuası

"Ahidlerin En Güzeli"

Aralık 1990 tarihinden itibaren Hüsnü Aktaş'ın sahipliği ve öncülüğnde yayımlanmaya başlamıştır. "Ahidlerin En Güzeli" sloganıyla çıkan dergi aylık olarak neşredilen İslami eğitim dergisidir. “İnsanları Allah’a davet eden, salih ameller işleyen ve ‘ben, şüphesiz Müslümanlardanım’ diyen kimselerden daha güzel sözlü kim olabilir?” (Fussilet:33) ayetini slogan olarak kullanan dergi, akaid, tefsir, hadis, fıkıh, siyer, sosyal sistem ve İslami siyaset konularında yayınlar yapmaktadır. Dergi yayın siyasetini, velayet hukukunun korunması ve fütüvvet ahlakının yerleştirilmesi esasına göre tanzim etmektedir.

 • Dönem: 1990-2016
 • Kaç Sayı Çıktı: 313
 • Basım Yeri: Ankara
 • Sahibi: Hüsnü Aktaş
 • Başyazar: Hüsnü Aktaş
 • Yazı İşleri Müdürü: Ahmet Töret
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Cilt 2. Sayı
 • 46 Sayfa
 • 38 Yazı
1. Cilt 4. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 29 Yazı
1. Cilt 5. Sayı
 • 47 Sayfa
 • 39 Yazı
2. Cilt 11. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 18 Yazı
3. Cilt 14. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 25 Yazı
3. Cilt 16. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 26 Yazı
4. Cilt 23. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 25 Yazı
5. Cilt 26. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 24 Yazı
5. Cilt 28. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 23 Yazı
7. Cilt 38. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 21 Yazı
7. Cilt 40. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 24 Yazı
8. Cilt 47. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 22 Yazı
9. Cilt 50. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 22 Yazı
9. Cilt 52. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 21 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın