Zülfikar

Zülfikar

Haftalık Dini, Ahlaki, İçtimai Gazete

"Kuran'ın Elmas Hakikatı"

İhlas gazetesinnin kapatılmasının ardından Ankara’dan İzmir’e uzaklaştırılmış olan dergi kadrosu tarafından Zülfikar adıyla çıkarılmaya başlanan gazete, haftalık olarak yayımlanmıştır. Toplamda 10 sayı olup yayın hayatına 17 Temmuz’da başlayan Zülfikar, 17 Eylül’de sona ermiştir. Selefi İhlas’ta olduğu gibi gazetenin neşredilmesindeki en büyük gaye Risale-i Nurların neşri ve halka ulaştırılması olmasına rağmen İhlas’a nispeten Risale-i Nur’dan alıntılara daha az yer verilmiş ve daha sert bir dil kullanılmıştır. Bununla birlikte burada daha çok Mustafa Sungur, Zübeyir Gündüzalp, Abdullah Yeğin, Mehmet Kutlular ve Bekir Berk gibi Said Nursi’ye yakın kişiler yazılarıyla öne çıkmışlardır. Zülfikar’ın muhtevasında öne çıkan önemli bir husus ise Diyanet’in, Maarif Vekilliği’nin, muhtelif şehirlerdeki mahkemelerin, çeşitli gazete ve mecmuaların ve bazı ordu mensuplarının Risale-i Nurlara yönelik ithamlarına karşı yapılan müdafaalardır. Gazete, 24 Eylül 1964’te kapatılmıştır ve iki hafta sonrasında Uhuvvet gazetesi yayımlanmaya başlanmıştır.

Dergi Hakkında Notlar:
4. sayı ile beraber "Edebi" ifadesi de ekleniyor. 6. sayıda alt başlık "Haftalık Dini, Ahlaki, İçtimai, Edebi Gazete", 7. sayıda ise "Haftalık İslami, İçtimai, İlim ve Fikir Gazetesi" şekilde oluyor.
 • Dönem: 1964
 • Kaç Sayı Çıktı: 10
 • Basım Yeri: İzmir
 • Sahibi: İsmail Ambarlı
 • Yazı İşleri Müdürü: Mustafa Birlik, Muzaffer Deligöz, Ali Gürbüz
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 21 Yazı
2. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 20 Yazı
3. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 17 Yazı
4. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 16 Yazı
5. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 19 Yazı
6. Sayı
 • 6 Sayfa
 • 22 Yazı
7. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 21 Yazı
8. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 20 Yazı
9. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 15 Yazı
10. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 16 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın