Sadâ-i Hak

Sadâ-i Hak

Ceride-i ilmiyye ve siyasiyyedir.

Hadimi Sami ve Hersekli İsmail tarafından Bab-ı Ali, İstanbul merkezli yayımlanan Sadâ-i hak, “Menafi İslamiye ve Osmaniyye'ye hadim yevm-i neşr olunur. Cerîde-i ilmiyye ve siyasiyyedir.” Günlük olarak yayımlanan ilmî ve siyasî bir gazete olan Sadâ-i hak, 4-19 Eylül 1908 tarihleri arasında yalnızca 9 sayı neşredilebilmiştir. Osmanlı coğrafyasından gelen havadisleri derleyen içeriğe ilave olarak bilhassa Meşrutî idarenin yeniden ilanının takip eden süreçte intihap (seçim), hürriyet, belediye, idare-i hükümet vb. konularla ilgili makaleler gazete zarfında kaleme alınmıştır. “İcmal, İlmiyye, Havadis” başlıklı bölümler her sayıda sabit olan bölümlerdir.

Dergi Hakkında Notlar:
Menafi İslamiye ve Osmaniyyeye hadim yevm-i neşr olunur.
 • Dönem: 1908
 • Kaç Sayı Çıktı: 9
 • Basım Yeri: İstanbul
 • Sahibi: Hersekli İsmail, Hadimi Sami
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 9 Yazı
2. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 12 Yazı
3. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 6 Yazı
4. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 11 Yazı
5. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 8 Yazı
6. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 15 Yazı
7. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 17 Yazı
8. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 16 Yazı
9. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 21 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın