Habl-i Metin

Habl-i Metin

Hak ve adle hâkim dîni, içtimâî, fennî, edebî, haftalık mecmua-i İslamiye’dir.

Milli Mücadele süresince neşredilen dergilerden biri olan Habl-i Metin, 9 Ocak 1919 ile 28 Şubat 1920 tarihleri arasındaki kısa süren yayın hayatında sadece 9 sayı yayımlamıştır. İbn Himmet Mehmed Nurullah’ın sahibi, Hayreddin Efendi’nin ise başyazarı olduğu dergi kendisini “Hak ve adle hâkim dîni, içtimâî, fennî, edebî, haftalık mecmua-i İslamiyedir.” olarak tanımlamıştır. Kendi adının üzerinde Nahl Suresi'nin 125. Ayeti olan "Ud’u ilâ sebîli rabbike bil hikmeti vel mev’izatil hasene…" ibaresi yer almaktadır. İstanbul merkezli olmasından tahmin edilebileceği üzere derginin muhtevası Anadolu’da başlamış olan Milli Mücadele Hareketi’ni ve dönemin siyasal gelişmelerini pek konu edinmemiştir. Hayreddin Efendi’nin ekseriyetini oluşturduğu yazılarda Allah’ın varlığının ispatları, İslam-terakki ilişkisi, ilahi sıfatlar ve benzeri konular ele alınmıştır. “Tefsir-i Şerif, Hadis-i Şerif” başlıklı bölümler dergideki sabit olarak yer almıştır.

Dergi Hakkında Notlar:
Derginin isminin üstünde "Ud’u ilâ sebîli rabbike bil hikmeti vel mev’ızatil hasene…" Nahl Suresi 125. ayet yazılmıştır.
 • Dönem: 1919-1920
 • Kaç Sayı Çıktı: 6
 • Basım Yeri: İstanbul
 • Sahibi: İbn Himmet Mehmed Nurullah
 • Başyazar: Hayreddin
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Sayı
 • 8 Sayfa
 • 9 Yazı
2. Sayı
 • 12 Sayfa
 • 11 Yazı
3. Sayı
 • 12 Sayfa
 • 17 Yazı
4. Sayı
 • 12 Sayfa
 • 11 Yazı
5. Sayı
 • 8 Sayfa
 • 9 Yazı
6. Sayı
 • 12 Sayfa
 • 7 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın