Gerçek

Gerçek

"İlim, Kültür ve San'atta"

Üç aylık araştırma dergisi olarak çıkarılan Gerçek’in ilk sayısı Ocak 1973’te yayımlamıştır. Daha sonrasında aylık dergiye dönüşen dergi, 1973-1980 yılları arasında yayın faaliyetlerini sürdürmüştür. Sonrasında kesintilerle beraber Mayıs 1986’ya kadar devam etmiştir. Toplamda 36 sayı neşredilmiştir. Milletin ideolojik yapısının ilmîleşmesi ve hareketlenmesi olan “ilmî sağ” tezi temel alınmıştır. Gayelerini, “Gerçeğin Bilgisi'nin, milletimizin ve insanlığın problemlerini doğru olarak çözmekte başvurulacak tek yol olduğunu ve ancak bu yolla, millî kültürümüz üzerinde süfli tesirleri büyüyerek devam eden gayri millî bakış açısını, moda hâline gelen zararlı ve zavallı hayalleri yıkabileceğimizi, bilinen bir gerçeği tekrar etmek sayılsa bile, söylemeden geçemeyeceğiz.” şeklinde ifade etmişlerdir. Bu gaye doğrultusunda Türkiye'nin entelektüel birikiminin her türlü görüş ayrılıklarına rağmen bir araya gelmesi ve bu birliğin millî düşünce sistemi için bir inkişaf oluşturacağı düşünülmüştür. Mehmet Çetin, Cemil Meriç, Aykut Edibali, Ayhan Songar, Zekeriya Kitapçı, Mehmet Akif Ak dergide yazı neşretmiş önemli isimler arasındadır.

Dergi Hakkında Notlar:
Üç aylık dergi olarak çıkıyor. Mehmet Çetin'in vefatı üzerine 9. sayıda derginin künyesi değişiyor. 1. sayıdan (Temmuz 1978) itibaren dergide büyük değişiklikler oluyor; Pınar dergisi ekibi dergiden ayrılıyor. 1986'da dergi 6 sene sonra tekrardan çıkmaya başlıyor. Derginin adı "Bilim, Kültür ve San'atta Gerçek" oluyor. İstanbul ve İzmir'deki yayım adresi şöyledir: K.İsmail Gürkan Cad. 4/3 Cağaloğlu-İstanbul; 851. Sk. 3. Beyler No:8 Kemeraltı/İzmir.
  • Dönem: 1973-1986
  • Kaç Sayı Çıktı: 32
  • Basım Yeri: İstanbul, Ankara, İzmir
  • Sahibi: Mehmet Çetin, Tevfik Arıkan, Mustafa Sağ, Ferit Edibali
  • Yazı İşleri Müdürü: Abdulkadir Karaman, Mehmet Kiraz, Mehmet Güngör
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın