Hür Adam

Hür Adam

Siyasi, İçtimai, Müstakil Gazete

Risale-i Nur Külliyatı'nı yayımlayan ilk gazete olarak kabul edilen Hüradam ilk sayısını 1 Eylül 1950 tarihinde neşretmiştir. Demokrat Parti iktidarıyla birlikte dini oluşumların kamusal alanda elde ettikleri göreceli serbestlik ortamında yayım hayatına başlamış olan gazete haftada iki defa olmak üzere neşredilmiştir. Sahibi Sinan Omur olan Hüradam’ın yazılarının ekseriyeti yine Omur riyasetinde kaleme alınmıştır. Muhtevasında Risale-i Nur külliyatından evvel İsmet İnönü özelinde Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik muhalif yazılar neşreden gazete, yazılarını çoğunlukla bu minvalde kaleme almıştır. Gazetenin bu yayın politikası 1957 yılından itibaren Risale-i Nur Külliyatı’nın tefrikalar halinde neşredilmesi doğrultusunda değişmiştir. 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Sinan Omur gözaltına alınmış ve takiben derginin yayın faaliyetlerine son verilmiştir.

  • Dönem: 1950-1951
  • Kaç Sayı Çıktı: 138
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Sinan Omur
  • Başyazar: Sinan Omur
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın