İrşâdü'l-Müslimîn

İrşâdü'l-Müslimîn

Fennî, Edebî, Musavver Osmanlı gazetesidir.

İrşâdü’l-Müslimîn “Edebiyat, fünûn-i askeriye, bahriye, tarih, ticaret, ziraat, sanayi, maarif, umur-ı nafia ve eğlenceli fikerattan bâhis, cuma günleri neşrolunur fennî, edebî, musavver Osmanlı gazetesidir.” İrşâdü’l-Müslimîn, “Davet ve icabat-ı ümmetlerine telkînâta ve ehl-i kıblenin taarif, teavün ve ittihadına hadim, hikmet-i teşriiden bahis, şuûn-ı Īslâmiyye’yi naşir haftalık İslam-Türk ceridesidir”. 1918-1919 yılları arasında haftalık olarak 13 sayı neşredilen gazetenin imtiyaz sahibi Hasan Kazım, başyazarı ise Bandırmalı Ahmed Hilmi’dir.

Dergi Hakkında Notlar:
Edebiyat, fünûn-i askeriye, bahriye, tarih, ticaret, ziraat, sanayi, maarif, umur-ı nafia ve eğlenceli fikerattan bâhis, cuma günleri neşrolunur. Dergi kapağında başlığın üstünde "Teârüf-i teâvün Cemiyyet-i Hayriyye-i İslamiyesi vasıta-i neşr-i efkarıdır." yazmaktadır.
 • Dönem: 1918-1919
 • Kaç Sayı Çıktı: 14
 • Basım Yeri: İstanbul
 • Sahibi: Hasan Kazım
 • Başyazar: Bandırmalı Ahmed Hilmi
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Sayı
 • 14 Sayfa
 • 9 Yazı
2. Sayı
 • 10 Sayfa
 • 4 Yazı
3. Sayı
 • 5 Sayfa
 • 3 Yazı
4. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
5. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 10 Yazı
6. Sayı
 • 15 Sayfa
 • 7 Yazı
7. Sayı
 • 13 Sayfa
 • 5 Yazı
8. Sayı
 • 13 Sayfa
 • 6 Yazı
9. Sayı
 • 15 Sayfa
 • 6 Yazı
10. Sayı
 • 12 Sayfa
 • 8 Yazı
11. Sayı
 • 14 Sayfa
 • 4 Yazı
12. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 3 Yazı
13. Sayı
 • 14 Sayfa
 • 8 Yazı
14. Sayı
 • 14 Sayfa
 • 6 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın