Özülke

Özülke

Düşünce Edebiyat

1991 yılında yayımladığı ilk sayısı ile dergi dünyamızda yerini alan Öz Ülke Dergisi, Hüseyin AKIN’ın sahipliğinde ve Bülent İhsan Karakaş’ın editörlüğünde yayım hayatını gerçekleştiren bir düşünce ve edebiyat dergisidir. Bilhassa şiir olmak üzere nesir yazı tipinde de de yazılar kaleme alınmıştır. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e edebiyat yazım türlerini ele alan dergide yazarların eserleri üzerinden fikirleri incelenir ve bir kıyasa tabi tutulur. Buna verilebilecek en güzel örnek Tevfik Fikret’in Haluk’u ile M. Akif’in Asım’ı üzerinden bir okuma gerçekleştirmesidir. Ancak diğer edebiyat dergilerinden farklı olarak bir de Necip Fazıl’ın Mehmed’ini ekleyerek Osmanlı’dan bu yana değişmeyen gençlik idealizmi üzerine çalışılmıştır. Yalnızca edebiyat alanıyla sınırlı kalmayan dergi, Batı felsefesinin gelişimi üzerine de yazılar kaleme almıştır. Bu çalışmalarında ise öncelik verdiği yazarlar arasında Francis Bacon, Kant ve Heidegger gelmektedir. Önemli yazarları arasında Süleyman ÇELİK, İbrahim Ethem DÜLGEROĞLU, Ahmet MERCAN, Mesut DOĞAN, Fuat AKDENİZ, Hüseyin AKIN ve Yasin AKTAY gelmektedir. Yazı hayatı fazla sürmeyen dergi, çıkardığı 7. sayısı ile yayım hayatına son vermiştir.

  • Dönem: 1992-1994
  • Kaç Sayı Çıktı: 7
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Hüseyin Akın
  • Başyazar: Hüseyin Akın
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

2. Sayı
  • 16 Sayfa
  • 22 Yazı
4. Sayı
  • 24 Sayfa
  • 29 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın