Aşkar

Aşkar

Kültür Sanat Edebiyat

"Karaşın Yazılar ve Şiir Doludizgin"

2008 yılı itibariyle Ferhat Nabi Güler tarafından Sivas’ta kurularak basımına burada devam edilen bir edebiyat dergisidir. Daha sonrasında derginin sahipliği ‘İsabet Medya Reklam’ isimli bir kuruluşa devredilmiş, kurucusu olan Ferhat Nabi bey ise Yazı İşleri Müdürü vasfıyla dergide ki hizmetine devam etmiştir. Başlangıçta iki aylık olarak basımına karar verilen dergi, yayım hayatına üç aylık basılarak devam edegelmiştir. İlk basımında İdris Ekinci, Mahmut Öncel, İlhan Kayhan ve Mustafa Melih Erdoğan gibi isimler yayım heyetinde bulunurken; Aydın Coşkun, Mehmet Raşit, İrfan Adıyaman ve Özgür Ballı da bu kadroya dâhil olmuştur. Sloganı “Eve dön! Şarkıya dön! Kalbine dön!” olan dergi, bir edebiyat dergisi olması hasebiyle başlangıçta şiir ve nesir yazım türlerinde eserler yayımlamaya özen göstermiştir. Daha sonra içeriğinde deneme yazım türü gibi farklı yazım türlerine de yer vermiştir. İçerikte zenginliğe gidilmesine rağmen gözlerden kaçmayan bir hassasiyet vardır ki o da şiir yazım türünün her daim derginin baş kısmında yer almasıdır. ‘Ahlaklı bir edebiyat nasıl olur?’ sorusuna cevap arayan dergi; içerik itibariyle Türk Edebiyatı tarihinde önemli yer tutan yazarların, zamanın eskitemediği değerler olarak kalabilmesi için İsmet Özel, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Rasim Özdenören gibi yazarların fikirlerini ve üsluplarını inceleyen yazılara yer vermiş ve onların çizgisinde yayım yapmaya özen göstermiştir. Bilhassa İsmet Özel’in eserleri üzerinden yazım hayatımızda İslami ve milli kimliğin korunması üzerine yapılan yazım çalışmalarına yer vermiş ve böylelikle Türk Edebiyat tarihinde oluşmuş batı hayranlığının karşısındaki duruşuyla İslamcı dergiler içerisinde önemli bir yer tutmuştur. Basım hayatına hala devam eden dergi, yayım kurulunda bazı değişikliklere giderek Hüseyin Karacalar ve Regaip Albayrak gibi yeni isimlerin de dahil olduğu kadrosuyla yoluna devam etmektedir.

  • Dönem: 2008-2016
  • Kaç Sayı Çıktı: 40
  • Basım Yeri: Sivas
  • Sahibi: Ferhat Nabi Güller
  • Yazı İşleri Müdürü: İdris Ekinci, Hüseyin Karacalar
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın