Düş Çınarı

Düş Çınarı

Edebiyat Ürünleri Seçkisi

Kasım 1996 tarihinde ilk sayısını yayımlayan Düş Çınarı dergisi, Nurettin Durman’ın önderliğinde basılan bir Edebiyat dergisidir. Şiir, söyleşi, deneme, hikâye, eleştiri ve inceleme gibi yazım türlerine yer veren dergi; kendisini bir ‘Edebiyat Ürünleri Seçkisi’ olarak tanımlamıştır. İki aylık basılan dergi ilk sayısını yalnızca Kasım ayı için yayımlamıştır. Daha sonra ise Ekim 1999 tarihine kadar düzenli bir şekilde iki aylık basımını devam etmiş ve bu tarihte son sayısını yayımlamıştır. Nurettin Durman’ın yanı sıra Ahmet Özalp, Arif Dülger, Mürsel Sönmez ve Muhammed Eroğlu gibi isimler derginin başyazarlarıdır. Derginin yedinci sayısı ile birlikte yayıma hazırlayan kadro büyümüş; N. Ahmet Özalp, Süleyman Çelik, Arif Dülger ve Hüseyin Akın derginin yayım danışmanlığı görevini üstlenmişlerdir. Daha sonra on birinci sayısı ile Mustafa Özçelik, on üçüncü sayısı ile Ahmet Özalp’ın yerine gelen Mürsel Sönmez bu kadroya dâhil olmuştur. Derginin dikkat çeken noktalarından bir diğeri ise on dördüncü sayısına kadar kapağında resme yer vermezken bu sayısıyla birlikte çeşitli manzara ve doğa resimlerine kapağında yer vermiş olamsıdır. Birkaç sayısında basıldığı ayların bir edebi karaktere atıf olunması ve ona dair bilgilendirici yazılarla dergiye başlanması bir gelenek haline gelecekmiş gibi bir izlenim uyandırsa da sürekliliğini koruyamamış ve sonraki sayılarında bu geleneğini sürdürememiştir. Atıfta bulunduğu şahsiyetlere Cem Sultan, Eşerfoğlu Rumi Muhibbi, Fevri Faqiye Teyran ve İlhami Ahmed-i Cizirî (3. Selim) gibi isimler örnek olarak verilebilir. Derginin son sayısı 1999 yılında Türkiye’de gerçekleşen ve büyük zarara yol açan depreme ayırılmış ve halkı dayanışma içerisinde bulunmaya davet ve teşvikte bulunan yazılara yer verilmiştir.

  • Dönem: 1996-1999
  • Kaç Sayı Çıktı: 18
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Nurettin Durman
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın