Hayrü'l-kelâm

Hayrü'l-kelâm

İtikadi, İlmi, İctimai, İktisadi Mecmua-ı İslamiyedir.

Ahmed Şirânî Efendi’nin, 6 Mayıs 1329’da çıkarmaya başladığı Medrese İtikâdları 18 sayı yayımlanabilmiştir. Muhtemelen Meşihat makamı (Şeyhülislam) ve medrese ıslahı için görevlendirilen encümen hakkında yazılanlar yüzünden 26 Eylül 1913’te son sayısını yayımlamıştır. Bu kapatma kararını takiben iki buçuk ay sonra Ahmed Şirâni, 7 Teşrin-i Sâni 1329 tarihinde (20 Kasım 1913) imtiyaz sahipliği ve sorumlu müdürlüğünü Hüseyin Şem’î’nin yaptığı Hayrü’l-Kelâm adında daha nizami bir mecmua çıkarmaya başlamıştır. Derginin başyazarı Şirâni’dir. Toplamda 38 sayı neşredilmiştir. Kısmen Medrese İtikâdları’nın devamı gibi görünen dergi, eleştirmenlerine karşı polemikten geri durmaya çalıştıysa da ilerleyen sayılarında özellikle İçtihad yazarlarına karşı ağır eleştirileri yüzünden tepki toplamıştır. Medrese İtikâdları’nda olduğu gibi, bu dergide de İçtihad yazarlarından Abdullah Cevdet ve Kılıçzâde Hakkı’ya ağır eleştiriler yöneltilmiştir. Ahmed Şirânî’nin tutuklanmasından kısa bir süre sonra da dergi kapatılmıştır. Şirânî hapisten çıktıktan sonra, dergicilik hayatına kaldığı yerden devam etmiştir. 30 Teşrin-i Sâni 1335/1919 tarihinde İtisâm dergisini yayımlamaya başlamıştır.

  • Dönem: 1913-1914
  • Kaç Sayı Çıktı: 38
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Hüseyin Şem'i
  • Başyazar: Ahmed Şirani
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın