İslamın Nuru

İslamın Nuru

Dini-İlmi-Ahlâkî-Edebi Mecmua

1951-53 yılları arasında Ali Kemal Belviranlı tarafından çıkarılan İslamın Nuru yirmi dört sayılık “Dini-İlmi-Ahlâkî-Edebi Mecmua”dır. Dergi, teknik kalitesi kadar görselliği ve muhtevasıyla kendi devrinde öne çıkmış bir yayın organı olarak görülmektedir. Bab-ı Ali, İstanbul merkezli olarak neşredilmiştir. Yazı kurulunda dönemin önde gelen isimlerinin yer aldığı mecmua yeni isimleri de Türk kamuoyuna tanıtmıştır. Bu isimlerin en önemlisi ise Ali Ulvi Kurucu’dur. Kurucu’nun şiirleri daha sonrasında Belviranlı tarafından kitaplaştırılmış ve Kurucu’nun şairliğinin oluşumunda etkili olmuştur. Dergi içinde yer alan olan çocuk ilmihali, çocuk terbiyesi gibi konulardan anlaşılacağı üzere dergi, çocuk eğitimine çok önem vermektedir. İslâmî değer ve ahlakın hâkim olduğu bir gençliğin yetişmesini, toplumsal huzur ve tam kurtuluş için kesin çözüm olarak görmüştür. Türkiye’de yayımlanan Yahudi, Hıristiyan gibi gayrimüslimler tarafından çıkarılan yayınlarla kendisini kıyas etmiştir. Her dinin mensuplarının kendi dinlerine ait neşriyatları aldığına ve sahip çıktığına değinen dergi, Müslümanları da kendi neşriyatlarına sahip çıkmaya davet etmiştir.

Dergi Hakkında Notlar:
Derginin adresi "Ordu Caddesi Yılmaz Han Nu:28-29 Bayezid" iken 12. sayıdan itibaren adres "Babı Ali Caddesi Nu: 14 Cağaloğlu" olarak belirtilmiş, 23. sayıdan itibaren ise adres "Cağaloğlu Başmuhasip Sokak Nu:9" olarak belirtilmiştir.
  • Dönem: 1951-1953
  • Kaç Sayı Çıktı: 24
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Ali Kemal Belviranlı
  • Yazı İşleri Müdürü: Ali Kemal Belviranlı
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın