Medrese İtikadları

Medrese İtikadları

Mebahis-i İlmiye ve Mesail-i Diniye'ye Havi Levha-i Efkardır.

1913 yılında yayın hayatına başlayan Medrese İtikâdları, “Mebahis-i İlmiye ve Mesail-i Diniyeyi Havi Levha-i Efkardır.” Kurşunlu Medresesi tarafından 17 sayı olarak neşredilmiştir. Sahibi ve başyazarı Ahmed Şiranî’dir. Muhtemelen, Meşihat makamı (Şeyhülislam) ve medrese ıslahı için görevlendirilen encümen hakkında yazılanlar yüzünden 26 Eylül 1913’te son sayısını yayımlamıştır. Kapanma gerekçesi, medrese ıslahatçılarını ve medreseyi eleştirmek yüzünden gerçekleşmiştir. Kurumsal bir yayın organı olan derginin büyük çoğunluğu medrese müntesiplerinden teşekkül eden bir yazı kadrosu bulunmaktadır. Bu suretle ‘medreselilerin dergisidir’ diye kabul edilebilmektedir. Yayım hayatına başlama gerekçesi, medrese ve medreselilere özellikle İçtihad Mecmuası yazarları tarafından yöneltilen eleştirilere cevap vermek olarak belirtilmiştir.

Dergi Hakkında Notlar:
Hukuk Matbaasında basılmıştır.
  • Dönem: 1913
  • Kaç Sayı Çıktı: 17
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Ahmed Şirani
  • Başyazar: Ahmed Şirani
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın