Mikyâs-ı Şerîat

Mikyâs-ı Şerîat

Siyasî, Şer'î, Edebî ve Fennî Osmanlı gazetesidir.

Mikyâs-ı Şerîat, II. Meşrutiyet döneminde yayım hayatına başlamıştır. Gazetenin imtiyaz sahibi Miralay Hüseyin Remzi Bey’dir. İstanbul’da neşredilen gazete dinî içerikli ve meşrutiyeti savunan yazıları ile ön plana çıkmıştır. İslami içeriğiyle, dönemin tartışma mevzularına getirdikleri “şer’i” yaklaşımlarıyla kendilerinden söz ettirmiştir. Gazetenin imtiyaz sahibi Hüseyin Remzi, 11 Mayıs 1909 tarihinde tutuklanarak ömür boyu hapse mahkûm edilmiştir ve akabinde gazete yayın hayatına son vermek durumunda kalmıştır. Millî mücadele sürecine gerek sözlü gerek fiili gayretleri ile yön veren isimlerden birisi olan Takî Efendi’nin bu mecmuada yayımlanan makaleleri onun Meşrutiyet idaresine yakın görüşlerini görünür kılan önemli belgeleri teşkil etmektedir. Dergi, kendisini zihni bir kargaşanın içerisinde bulan Anadolu insanının zihnindeki önemli sorunları konu ederek ve onları giderebilme adına Takî Efendi’nin mühim teşebbüslerinden birini oluşturmaktadır.

Dergi Hakkında Notlar:
Mikyâs-ı Şerîat: Īleride hergün çıkarılmak üzere şimdilik muntazaman her hafta Perşembe günleri neşrolunur.
 • Dönem: 1908-1909
 • Kaç Sayı Çıktı: 30
 • Basım Yeri: İstanbul
 • Sahibi: Hüseyin Remzi
 • Başyazar: Hüseyin Remzi
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 4 Yazı
2. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 12 Yazı
3. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 7 Yazı
4. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 5 Yazı
5. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 11 Yazı
6. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 6 Yazı
7. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 11 Yazı
8. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 8 Yazı
9. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 8 Yazı
10. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 11 Yazı
11. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 10 Yazı
14. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 13 Yazı
15. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 8 Yazı
16. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 8 Yazı
17. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 9 Yazı
18. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 9 Yazı
19. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 8 Yazı
20. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 8 Yazı
21. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 8 Yazı
22. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 8 Yazı
23. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 8 Yazı
24. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 11 Yazı
25. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 10 Yazı
26. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 9 Yazı
27. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 9 Yazı
28. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 7 Yazı
29. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 6 Yazı
30. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 8 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın