İlim ve Sanat

İlim ve Sanat

Mayıs-Haziran 1985 tarihinde ilk sayısıyla hayat bulan İlim ve Sanat dergisi, başlangıçta Sami TOKGÖZ, Mehmet SÜRÛRÎ ve İsmet Özkul EREN’in birlikte sahipliğini üstlendiği iki ayda bir basımı gerçekleştirilen bir dergidir. Sahipliği daha sonradan yalnızca Sami TOKGÖZ tarafından üstlenilmiştir. Ankara’da basımı gerçekleştirilen dergi; üniversite öğretim görevlileri, yüksek dereceli idareciler ve uzman planlamacılardan oluşan zengin bir yazar kadrosuna sahiptir. Ele alınan konular kendilerine sosyolojik, ekonomik, siyasal ve teknolojik alanda yer bulurken derginin sahipliğini M. Esad COŞAN’ın üstlenmesi ile yayımlanan yazıların çizgisinde sosyolojik meselelere ağırlık verilerek diğer alanların geri planda kalındığı gözlemlenmektedir. Zengin kadrosu içerisinde derginin sahibi ve başyazarı Prof. Dr. M. Esad Coşan’ın yanı sıra Dr. İsmail Kıllıoğlu, Prof. Dr. Mustafa KARA, Prof. Dr. Sadık Kılıç, Dr. Kemal Kahraman ve Prof. Dr. Mehmet Beşir Hamitoğulları gibi alanında uzman isimler yer almıştır. Bu isimlerin yanı sıra T. S. Eliot gibi yabancı yazarlara ait eserlerin tercümelerine de yer verilmiştir. 1998 yılında yayım hayatını sonlandıran dergi; siyasi, sosyal ve ekonomik alanlara dair geniş bir müktesebata sahip olmasının yanı sıra konulara yeni bir boyut yahut çözüm içerikli tavsiyeler sunması hasebiyle İslamcı düşünce ve dergiler arasında önemli bir yere sahip olmuştur.

Dergi Hakkında Notlar:
11. sayıda dergi sahibi M. Esad Coşan, yazı işleri müdürü Yusuf Yazar olarak değişmiştir. 12. sayıda dergi sahibi Yılmaz Bayat olarak değişmiştir. 13. sayıdan itibaren dergi sahibi M. Esad Coşan olarak değişmiştir Dergi, 1985-1989 yılları arasında 2 ayda bir çıkmıştır. 1990-1998 yılları arasında 3 ayda bir çıkmıştır. Derginin Ankara, İstanbul ve Konya' da bürosu bulunmaktadır. İdare merkezi ise Konya olarak geçmektedir. Dergi 26. sayısından sonra yayın hayatına 1 yıl ara vermiştir.
 • Dönem: 1985-1998
 • Kaç Sayı Çıktı: 48
 • Basım Yeri: İstanbul, Ankara, Konya
 • Sahibi: Sami Tokgöz
 • Başyazar: Haberler, Dergiler, Kitaplar, Başyazı, Çeşitlemeler
 • Yazı İşleri Müdürü: M. Esad Coşan
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Sayı
 • 94 Sayfa
 • 29 Yazı
2. Sayı
 • 109 Sayfa
 • 28 Yazı
3. Sayı
 • 96 Sayfa
 • 26 Yazı
4. Sayı
 • 118 Sayfa
 • 38 Yazı
5. Sayı
 • 104 Sayfa
 • 29 Yazı
6. Sayı
 • 104 Sayfa
 • 31 Yazı
7. Sayı
 • 104 Sayfa
 • 47 Yazı
8. Sayı
 • 104 Sayfa
 • 46 Yazı
9. Sayı
 • 104 Sayfa
 • 37 Yazı
11. Sayı
 • 96 Sayfa
 • 37 Yazı
12. Sayı
 • 96 Sayfa
 • 39 Yazı
15. Sayı
 • 96 Sayfa
 • 40 Yazı
17. Sayı
 • 96 Sayfa
 • 30 Yazı
18. Sayı
 • 96 Sayfa
 • 37 Yazı
21. Sayı
 • 80 Sayfa
 • 37 Yazı
23. Sayı
 • 80 Sayfa
 • 54 Yazı
24. Sayı
 • 80 Sayfa
 • 49 Yazı
26. Sayı
 • 80 Sayfa
 • 30 Yazı
27. Sayı
 • 80 Sayfa
 • 34 Yazı
28. Sayı
 • 77 Sayfa
 • 41 Yazı
29. Sayı
 • 80 Sayfa
 • 29 Yazı
30. Sayı
 • 80 Sayfa
 • 22 Yazı
31. Sayı
 • 79 Sayfa
 • 45 Yazı
32. Sayı
 • 87 Sayfa
 • 30 Yazı
33. Sayı
 • 79 Sayfa
 • 29 Yazı
34. Sayı
 • 79 Sayfa
 • 31 Yazı
35-36. Sayı
 • 118 Sayfa
 • 25 Yazı
37. Sayı
 • 79 Sayfa
 • 24 Yazı
39. Sayı
 • 97 Sayfa
 • 24 Yazı
40. Sayı
 • 101 Sayfa
 • 23 Yazı
41. Sayı
 • 105 Sayfa
 • 17 Yazı
42. Sayı
 • 101 Sayfa
 • 21 Yazı
43. Sayı
 • 87 Sayfa
 • 20 Yazı
44-45. Sayı
 • 173 Sayfa
 • 30 Yazı
46-47. Sayı
 • 155 Sayfa
 • 27 Yazı
48. Sayı
 • 125 Sayfa
 • 28 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın