Kelime-i Tayyibe

Kelime-i Tayyibe

Dini, ilmi mecmua-ı İslamiyedir.

Ebu’l-Ula Zeynelabidin tarafından 2 Cemaziyelevvel 1330 - 12 Receb 1331 ve 5 Nisan 1328 - 30 Mayıs 1329 iki yayın döneminde neşredilmiş “Dini, ilmi mecmua-ı İslamiyedir”. On beş günde bir yayımlanmıştır. Derginin 19 Nisan 1912 ile 17 Haziran 1913 tarihleri arasındaki 12 sayısı bulunmaktadır. Osmanlı Devleti’nin son, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk hukukçularından Ebül’ula Mardin Zeynelabidin, 1912 yılında Sırat-ı Müstakim dergisinden ayrılmasını takiben işbu mecmuayı çıkarmaya başlamıştır. Yayın ömrü kısa süren derginin muharrirleri arasında Bereketzade İsmail Hakkı, Ahmed Naim isimleri yer almaktadır. “Tefsir-i Şerif”, “Hadis-i Şerif”, “Hukuk”, “Mahkeme-i Temyizin Tefsirleri”, “Yad-ı Mazi”, “İmtihan Hazırlıkları” başlıkları dergide sabit olarak yer almıştır.

Dergi Hakkında Notlar:
On beş günde bir neşrolunur. Darü'l-Hilafe Mahmud Bey Matbaasında basılmıştır.
  • Dönem: 1912-1913
  • Kaç Sayı Çıktı: 12
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Ebu'l-Ula Zeynelabidin
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın