Mihrâb

Mihrâb

Ahlaki, İctimai, Felsefi, Tarihi, Edebi mecmuadır.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında yayımlanan ilmî bir dergi olan Mihrâb, 15 Kasım 1923 tarihinde başladığı yayım hayatına 1 Nisan 1925’te son vermiştir. On beş günde bir yayımlanan derginin içeriği daha ziyade Darülfünun merkezli ilmî yayınlar ekseninde tıp, edebiyat, coğrafya, sosyoloji, kelâm gibi alanlardaki metinlere yer vermiştir. “Ahlâkî, içtimaî, felsefî, tarihî, ebedî” başlığıyla yayımlanan dergi bilhassa felsefe ve sosyoloji merkezli makalelere ağırlık vermiştir. Bu doğrultuda Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Ahmed Hikmet Müftüoğlu, Abdülhak Hadi, Mükrimin Halil Yinanç, Hilmi Ziya Ülken gibi isimlerin yazıları neşredilmiştir. Görsel olarak zengin bir muhtevaya sahip olmayan dergi, siyaseti de konu almamıştır. Dergi 13. sayısına kadar Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Kutsi Tecer, Hasan Ali Yücel ve benzeri şairlerin şiirlerine yer vermiştir.

Dergi Hakkında Notlar:
Şimdilik on beş günde neşr olunur. Dergi, Şehzadebaşı'ndaki Evkaf-ı İslamiyye Matbaası'nda basılmıştır.
  • Dönem: 1923-1925
  • Kaç Sayı Çıktı: 28
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Agah Mazlum (Alaybek)
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın