Uhuvvet

Uhuvvet

İslami, İçtimai, İlim ve Fikir Gazetesi

İhlas gazetesinin halefi olan Zülfikar’ın da sıkıyönetim tarafından kapatılmasının ardından, Nurcu hareketin basın ve yayın organı Uhuvvet gazetesi olmuştur. 2 Ekim 1964’te yayımlanmaya başlanan gazete, 9 sayı yayımlanıp 18 Aralık 1964’te sona ermiştir. Halefleri ile aynı misyona sahip olmuştur ve bunu “Uhuvvet de Zülfikar gibi Kur’an ve İman hakikatlerini neşir ve ilan ederek İslamiyet’e hizmet edecektir” şeklinde ifade etmiştir. Muhteva açısından halefleriyle büyük benzerliğe sahip olsa da gazetede yayımlanan haberler dolayısıyla İstanbul’daki Nurcu kişiler ile ihtilafa düşülmüş; bu da “abiler” tarafından Risale-i Nur meşrebine uygun hareket edilmediği ve siyasete girilmek istendiği şeklinde yorumlanmıştır. 9. sayı sonrasında derginin kapatılmasını takiben Said Özdemir ve diğer isimler İzmir’den ayrılarak Ankara’ya dönmüş ve bu ekip tarafından çıkarılan gazeteler son bulmuştur. 3 sene sonrasında, dergiye eleştiri getirmiş olan İstanbul’daki kanat tarafından İttihad adıyla yeni bir gazete kurulmuştur.

 • Dönem: 1964
 • Kaç Sayı Çıktı: 9
 • Basım Yeri: İzmir
 • Sahibi: Hüseyin Çağdır
 • Yazı İşleri Müdürü: Ali Gürbüz
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 16 Yazı
2. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 3 Yazı
3. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 15 Yazı
4. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 12 Yazı
5. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 18 Yazı
6. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 13 Yazı
7. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 12 Yazı
8. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 18 Yazı
9. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 11 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın