Cerîde-i İlmiyye

Cerîde-i İlmiyye

Meşihat-ı Celile-i İslamiyyenin Ceride-i Resmiyyesidir.

Cerîde-i İlmiyye, 3 Receb 1332 (28 Mayıs 1914) tarihinde Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri’nin teşebbüsü ile yayım hayatına başlamıştır. 1 Safer 1341 (23 Eylül 1922) tarihine kadar yayım hayatını sürdürmüştür. Saltanatın 1 Kasım 1922’de kaldırılmasıyla beraber istifa eden Tevfik Paşa hükümetiyle birlikte o dönemde Şeyhülislam Mehmed Nuri Efendi idaresindeki Bâb-ı Meşîhat da ortadan kalkmış ve Cerîde-i İlmiyye, 79. sayısıyla birlikte neşriyatına son vermiştir. Bâb-ı Meşihat (Şeyhülislam Dairesi) tarafından, 1914-1922 yılları arasında “Meşîhat-ı Celîle-i İslâmiyye’nin Cerîde-i İlmiyye-i Resmiyyesi’ ibaresi ile neşredilen Cerîde-i İlmiyye, Bâb-ı Meşîhat ile buna bağlı kuruluşlardan Fetvahane ve şer‘î mahkemelerin dinî meselelerle ilgili fetva, hüküm ve kararlarının, medrese ve tekkelerle Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiyye gibi dinî kuruluşlara ait talimat, nizamname ve haberlerin ilan edilmesi amacıyla yayımlanmıştır. Şeriatın hükümlerinin tatbiki hususunda önemli görevleri bulunan Dâire-i Celîle-i İlmiyye’ye dair resmî ve ilmî meseleleri dile getirecek bir derginin, bütün devlet memurları ile ilim ve marifet sahiplerine yönelik olduğu belirtilmiştir. İlaveten 1914-1922 yılları gibi, I. Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi’nin yaşandığı, toplumun bilgilendirilmeye, dayanışmaya ve maneviyata daha çok ihtiyacı olduğu zamanlarda yayımlanan Cerîde-i İlmiyye halkın bu ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemiş, farklı yönleriyle söz konusu dönem içinde önemli bir yer edinmiştir. Sosyal, siyasî, kültürel değişimlerin son derece yoğun olduğu bir dönemde çıkmış olması, dergiyi dönemin zengin bir kaynağı haline getirmektedir. Dergide kullanılan dil Türkçe olmakla birlikte bazı zamanlar Arapça, Farsça, Tatarca ve Urduca dilleriyle kaleme alınmış yazılar da bulunmaktadır.

  • Dönem: 1914-1922
  • Kaç Sayı Çıktı: 79
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Meşihat-ı Celile-i İslamiyye
  • Başyazar: Şeyhülislam Hayri
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın