İhlas

İhlas

Haftalık Mukeddesatçı İlmi Edebi Ahlaki Siyasi Gazete

"Mariz bir Asrın Hasta bir unsurun, akil bir uzvun reçetesi: İttiba-ı Kuran'dır."

“Mariz Bir Asrın, Hasta Bir Unsurun, Alil Bir Uzvun Reçetesi: İttiba-ı Kuran'dır” sloganıyla 15 Kasım 1963’te yayımlanmaya başlanan İhlas, haftalık gazete olarak basılmıştır. 22 Şubat 1964’e kadar devam eden kısa süreli yayın hayatı, toplamda 14 sayıdan oluşmaktadır. Bediüzzaman Said Nursi’nin vefatının ardından, Risale-i Nur etrafında toplanmış olan Nurcu hareket uzun ömürlü olmayacak dergi ve gazete teşebbüslerinde bulunmuştur. İhlas da onlardan biridir. Gazetenin ekseriyeti Risale-i Nur’dan geniş alıntılara ve Bediüzzaman’ın hayatına ayrılmıştır. Geri kalan kısımda ise “Fıkıh Bahisleri” başlığı altında abdest, mesh, gusül, namaz gibi ilmihal bilgilerine; “Dünya’da Risale-i Nur” başlığı altında, Amerika, İngiltere, Suudi Arabistan başta olmak üzere yurtdışındaki Nur talebelerine; “Tarih Köşesi” başlığı altında Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in hutbelerine ve Hz. Hamza’nın Müslüman oluşu gibi konulara yer verilmiştir. Risale-i Nur’un gazete şeklinde neşredildiğinin fark edilmesinin ardından gazete kapatılmış, dergi kadrosu Ankara’dan İzmir’e uzaklaştırılmıştır. Daha sonra aynı kişiler tarafından İzmir’de Zülfikar Gazetesi çıkarılmıştır.

Dergi Hakkında Notlar:
Müessese Md. Zeki Birbilir, Recai Yahyacıoğlu, Muzaffer Deligöz, Umumi Neşriyat Md. Recai Yahyacıoğlu, İdare Md. Muzaffer Deligöz, Sekreter Recai Boyacıoğlu, İsmail Anbarlı
 • Dönem: 1963-1964
 • Kaç Sayı Çıktı: 14
 • Basım Yeri: Ankara
 • Sahibi: İhsan Gemalmaz
 • Yazı İşleri Müdürü: Ali Gürbüz, Recai Yahyacıoğlu
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 22 Yazı
2. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 21 Yazı
3. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 18 Yazı
4. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 18 Yazı
5. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 22 Yazı
6. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 18 Yazı
7. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 19 Yazı
8. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 20 Yazı
9. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 19 Yazı
10. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 21 Yazı
11. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 24 Yazı
12. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 24 Yazı
13. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 21 Yazı
14. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 20 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın