Hareket

Hareket

Aylık Siyasi Mecmua

"Fikir-Sanat, Fikir-Ahlak-Sanat, Fikir ve San'atta Hareket"

Şubat 1939’da sağ entelijansiyanın önde gelen isimlerinden Nurettin Topçu (d. 1909, ö.1975) tarafından kurulmuş, Mart 1982 tarihine kadar muhtelif yayın dönemleri içerisinde aralıklarla 187 sayı olarak yayımlanmıştır. Ocak 1966’dan yayın döneminde dergi Fikir ve Sanatta Hareket adıyla çıkarılmıştır. Derginin adı, Nurettin Topçu’nun Fransa’daki ikametinde muhabbet kurduğu hocası Maurice Blondel’den benimsemiş olduğu Hareket (Aksiyon) Felsefesi’nden gelmektedir. Derginin fikri coğrafyası Nurettin Topçu’nun şahsiyeti ve ilmi çalışmaları ile şekillenmiştir. Topçu’ya göre var olmak düşünmek ve hareket etmektir; insanın her hareketinde ilahî iradenin vasıfları bulunmaktadır. Topçu, İslam tasavvufu ve Anadolu insanının felsefi değerlendirmesini yapmıştır. Yazılarında Türk milletinin bütün toplumsal müesseseleriyle nasıl bir devlet ve toplum yapısına sahip olması gerektiği hususunda metafiziki ve pratik konuları tartışmıştır. Basın hürriyetinin sınırlı olduğu bir devirde Hareket dergisi ilk sayılarından itibaren din, milliyetçilik, sosyal düzen ve inkılap gibi kavramlara resmi görüşün dışında yeni anlamlar yüklemesi bakımından önem taşır. Tek Parti döneminde sert olmasa da ılımlı bir muhalefet yapması bakımından da önemlidir. Nurettin Topçu ve Hareket Dergisi, Ziya Gökalp’ın milliyetçiliğinden farklı olarak Anadolu hudutları içerisinde bir millî tarihin barındığını ve Türklüğün İslam dini içerisinde ve sayesinde inkişaf ettiğini benimseyen bir milliyetçilik anlayışına sahiptir. Dergide, Mehmet Kaplan, Hilmi Ziya Ülken, Ahmet Kabaklı, Ali Fuad Başgil, İsmail Kara, Beşir Ayvazoğlu, Mükrimin Halil Yınanç, Süleyman Uludağ, Ayhan Songar, Halit Refiğ, Yaşar Nuri Öztürk, Orhan Okay, Mustafa Kara, Cemil Meriç, Emin Işık, Hüseyin Hatemi, Hüsrev Hatemi, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Ali Bulaç, Hüseyin Batuhan, Remzi Oğuz Arık gibi isimlerin de yayımlanmış yazıları mevcuttur. Ayrıca, röportajlara ve Batı ve Doğu dillerinden çeviri yazılara yer verilmiştir. Stefan Zweig, Oscar Wilde, Paul Valery, René Wellek, Leo Tolstoy, Rabindranath Tagore, Jacques Prévert, Edgar Allen Poe, Blaise Pascal, Charles Péguy, Frederick Mayer, André Maurois, Irving Kristol, Karl Jaspers, Emmanuel Kant, Victor Hugo, Charles Baudelaire, Raymond Aron, Julien Benda, Anton Chekhov, Miguel de Unamuno, Will Durant, Mahatma Gandi, André Gide tercüme metinleri dergide yer alan yabancı yazarlardan bazılarıdır. Ezel Erverdi idaresindeki Hareket mecmuası, 1966 yılından itibaren “Hareket Yayınları” ismi ile kitap yayıncılığı da yapmış, yetmiş civarı eseri neşretmiştir. Erverdi, kitap yayıncılığına 1977 senesinden itibaren “Dergah Yayınları” kurucusu, sahibi olarak devam etmiştir.

Dergi Hakkında Notlar:
Derginin adı Ocak 1966 tarihinden itibaren Fikir ve San'atta Hareket adıyla değiştirilmiştir. Sahibi Ezel Erverdi'dir. Yıllık abone bedeli 10 lira olarak belirtilmiştir. Derginin Ocak 1967deki sahibi Ezel Erverdi'yken Şubat 1967'de Sedat Çelikdoğan olmuş ve derginin idari kadrosunda bazı yer ve isim değişikliklerine gidilmiştir. Mayıs 1967 sayısında derginin sahibi ve yazı işleri müdürü Ercümen Konukman olurken İdare Müdürü Mehmet Sılay olarak değişmiştir. 5. sayıda derginin adresi verilmiştir İzmir Karantina Köprü Yokuşu Şakir Bey Sokak No.13 İstanbul Burhaneddin Matbaası 7. sayıda derginin adres değişikliği bildirilmiştir: Bürhaneddin Matbaası Ankara Cad. No: 52/1 13.sayıda Vakit Matbaası İstanbul 14.sayı Ankara Cd. İzzettin Han. Kat 2 No 2 Gavsi Ozansoy Basımevi 16.sayıda Ankara cd. No: 52 / 1 Burhaneddin Erenler Matbaası İstanbul 24.sayı Ankara cd. No: 52 / 1 Yeniçağ Matbaası İstanbul Yerebatan, No: 35 13. sayıdan itibaren Hareket Fikir – San’at dergisinin adında değişikliğe gidilmiştir:Hareket Aylık Fikir – Ahlâk – San’at Dergisi Ocak 1966 tarihinden itibaren Fikir ve San'atta Hareket adını alan derginin yeni idarehanesi: Divanyolu Ersoy Han No. 148 /5 İstanbul Dizgi: Halk Matbaası Yıllık abone bedeli 12 lira olarak belirtilmiştir.
 • Dönem: 1939-1982
 • Kaç Sayı Çıktı: 187
 • Basım Yeri: İstanbul
 • Sahibi: Ezel Erverdi, Sedat Çelikdoğan, Ercümen Konukman, Turgut Evren
 • Başyazar: Nurettin Topçu
 • Yazı İşleri Müdürü: Nurettin Topçu, Ercümen Konukman
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Cilt 2. Sayı
 • 31 Sayfa
 • 8 Yazı
1. Cilt 6. Sayı
 • 31 Sayfa
 • 10 Yazı
3. Cilt 13. Sayı
 • 18 Sayfa
 • 11 Yazı
3. Cilt 20. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 13 Yazı
3. Cilt 23. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 13 Yazı
3. Cilt 24. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 13 Yazı
3. Cilt 25. Sayı
 • 15 Sayfa
 • 10 Yazı
3. Cilt 32. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 11 Yazı
3. Cilt 35. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 13 Yazı
3. Cilt 37. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 10 Yazı
4. Cilt 42. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 10 Yazı
4. Cilt 44. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 11 Yazı
5. Cilt 1. Sayı
 • 20 Sayfa
 • 17 Yazı
5. Cilt 3. Sayı
 • 20 Sayfa
 • 24 Yazı
5. Cilt 4. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 35 Yazı
5. Cilt 10. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 22 Yazı
5. Cilt 13. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 26 Yazı
5. Cilt 15. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 25 Yazı
5. Cilt 22. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 34 Yazı
5. Cilt 25. Sayı
 • 44 Sayfa
 • 38 Yazı
5. Cilt 27. Sayı
 • 44 Sayfa
 • 28 Yazı
5. Cilt 34. Sayı
 • 36 Sayfa
 • 20 Yazı
5. Cilt 37. Sayı
 • 34 Sayfa
 • 25 Yazı
5. Cilt 39. Sayı
 • 34 Sayfa
 • 17 Yazı
5. Cilt 46. Sayı
 • 34 Sayfa
 • 21 Yazı
5. Cilt 49. Sayı
 • 30 Sayfa
 • 18 Yazı
5. Cilt 51. Sayı
 • 30 Sayfa
 • 16 Yazı
5. Cilt 58. Sayı
 • 30 Sayfa
 • 22 Yazı
5. Cilt 63. Sayı
 • 46 Sayfa
 • 19 Yazı
5. Cilt 70. Sayı
 • 46 Sayfa
 • 15 Yazı
5. Cilt 73. Sayı
 • 72 Sayfa
 • 16 Yazı
5. Cilt 82. Sayı
 • 72 Sayfa
 • 29 Yazı
5. Cilt 87. Sayı
 • 64 Sayfa
 • 18 Yazı
5. Cilt 94. Sayı
 • 64 Sayfa
 • 15 Yazı
5. Cilt 97. Sayı
 • 80 Sayfa
 • 19 Yazı
5. Cilt 99. Sayı
 • 64 Sayfa
 • 11 Yazı
6. Cilt 112. Sayı
 • 120 Sayfa
 • 27 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın