Hicret

Hicret

Haftalık Gazete

"Cemaat'ten Devlet'e…"

İlk sayısını 17 Eylül 1979’da yayımlanan Hicret dergisi, “İslâm’ın Emrinde Haftalık Bir Gazete Fakaat… Hem Gazete Hem de Silâh…” sloganıyla Tevhid dergisinin kapatılmasının ardından Selahaddin Eş tarafından çıkarılmaya başlanmıştır. Yirmi birinci ve son sayısı Nisan 1980’de yayımlanan dergi, “tağuti” düzene karşı İslam mücadelesi ve inkılabı yürütmek gayesiyle yayın faaliyetlerini yürütmüştür. İslam’a karşı saldırılar, tağuti düzen ve oyunları, laiklik, cihat ve İslam inkılabı derginin kapak ve içerik konularını oluşturmuştur. İran İslam Devrimi ve Humeyni’ye dair yazı ve haberlere sıkça yer verilmiştir. İslam devletinin tesisi gayesi yer yer “Cemaat’ten Devlet’e…” şeklinde lafızlarla vurgulanmıştır. Dergi kendisini Milli Selamet Partisi’ne yakın görmekle beraber, partiyle İslami söylem bakımından tam olarak uyuşmamışlar ve okuyucularına “Düzenin Partilerine Oy Yok” kapağıyla seçimleri boykot etmelerini öğütlemişlerdir. Bu olayın ardından partiyi destekleyen okuyucularından çok sayıda geri iade almışlardır. Derginin sahibi Selahaddin Eş, açılan davalar sebebiyle dergiyi kapatmış ve İran’a iltica etmiştir. Öne çıkan diğer yazarlar ise Ali Bulaç, Eyüb Salah, M. Beşir Eryarsoy’dur.

Dergi Hakkında Notlar:
Pazartesi günleri çıkar. *8. sayı ile birlikte adres ''Aksaray Cad. 36/6 (Düşünce 20 08 57) Aksaray-İst. olarak değiştirilmiştir.
 • Dönem: 1979-1980
 • Kaç Sayı Çıktı: 21
 • Basım Yeri: İstanbul
 • Sahibi: S. Coşar
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Sayı
 • 20 Sayfa
 • 18 Yazı
2. Sayı
 • 20 Sayfa
 • 21 Yazı
3. Sayı
 • 20 Sayfa
 • 16 Yazı
4. Sayı
 • 20 Sayfa
 • 23 Yazı
5. Sayı
 • 20 Sayfa
 • 17 Yazı
6. Sayı
 • 20 Sayfa
 • 21 Yazı
7. Sayı
 • 20 Sayfa
 • 33 Yazı
8. Sayı
 • 20 Sayfa
 • 29 Yazı
9. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 22 Yazı
10. Sayı
 • 20 Sayfa
 • 32 Yazı
11. Sayı
 • 20 Sayfa
 • 33 Yazı
12. Sayı
 • 20 Sayfa
 • 23 Yazı
13. Sayı
 • 20 Sayfa
 • 21 Yazı
14. Sayı
 • 20 Sayfa
 • 22 Yazı
15. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 20 Yazı
16. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 22 Yazı
17. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 18 Yazı
18. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 17 Yazı
19. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 19 Yazı
20. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 16 Yazı
21. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 17 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın