İslâm Dünyası

İslâm Dünyası

Siyasî, İlmî ve Ahlâkî Türk Mecmuası

İslâm Dünyası, “Siyasî, İlmî ve Ahlâkî Türk Mecmuası”dır. Ayda dört defa çıkan dergi Türkçe, Arapça ve Farsça olarak yayımlanmıştır. 28 Mart 1952’de yayım hayatına başlayan dergi, 3 Eylül 1954’te 98. sayısıyla birlikte yayım hayatı sona ermiştir. Her sayısında imzalı veya imzasız birkaç yazı M. Râif Ogan’a ait olup eşi Fatma Ogan’ın da her sayıda yazısı bulunmaktadır. İslam Yolu’nun amacı ve yayın politikası İslâm dininin ileriliği, çalışmayı, medeniyeti, ahlâkı destekleyen üstün bir din olduğunu anlatmak, İslâm dünyasından haberler vermek, İslâm dinine ve millî ananelere saldıran her kişi veya kuruluşa cevap vermek şeklinde ifade edilebilmektedir. İslâm Dünyası’nda “Fâtih Sultan Mehmed Han Konuşuyor” başlıklı bir yazıyı iktibas yoluyla neşrinden dolayı dergi kapatıldı, M. Raif Ogan 163. maddeden suçlanarak beş ay hapse mahkûm edildi.

Dergi Hakkında Notlar:
Ayda dört defa çıkar. Türkçe, Arapça ve Farsça olarak yayımlanır.
  • Dönem: 1952-1954
  • Kaç Sayı Çıktı: 98
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: M. Raif Ogan
  • Başyazar: M. Raif Ogan
  • Yazı İşleri Müdürü: M. Raif Ogan
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

4. Cilt 93. Sayı
  • 16 Sayfa
  • 6 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın