Hilâl

Hilâl

Dinî-Ahlâkî-İlmî-Edebî-Siyasî Aylık Mecmua

"Gayemiz, Hilal'imiz İcabıdır"

1958 yılında yayın hayatına başlayan Hilal dergisi, “Dinî İlmî Siyasî Aylık Mecmua” alt başlığıyla yayımlanmıştır. 1993’e kadar kesintilerle beraber 367 sayı çıkmıştır. Dergide yazan isimlere göre, 1960’lı yıllar itibarıyla Türkiye’nin varmış olduğu durumda, yüzyılların mirası haline gelen statik düşünce yapısı, tarihi birikimin sorgulanmamış kabulü, vahyî doğrular yerine şahsi ve ferdî fikirlerin öne çıkartılması, mukaddesatçı, mistik ve gelenekçi kimliğin baskınlığı söz konusudur. Dergide ekseriyetle bu kimliklerden sıyrılma gayreti noktasında din ile ilmin bütünlüğü, Müslümanların fenni ilim safhasında geri kalmaları ve benzeri konular işlenmiştir. 1960’lardan itibaren milliyetçi-mukaddesatçı kimliğin ağır bastığı anti-komünizm vasfı yazılarda kendisini göstermeye başlamıştır. Dergi, İslam coğrafyası ve dış dünya ile irtibat konusunda adımlar atmış; bilhassa Muhammed İkbal, Mevdudi, Seyyid Kutup, Hasan el-Benna gibi isimleri “İslam Büyükleri” ve “Portre” köşelerinde tanıtmıştır. 1970’lere kadar tevhidî anlayış dâhilindeki neşriyat dergide ağır basmış ve yoğun tercüme faaliyetleri gösterilmiştir. Salih Özcan, İsmail Kazdal, M. Hamidullah, Zekai Konrapa, M. Tanci, H. Basri Çantay gibi isimler dergi kadrosunda öne çıkmış kişilerdir.

Dergi Hakkında Notlar:
Dergi 37. sayısından itibaren "Hilal Dini, İçtimai Aylık Mecmua" olarak çıkmaya devam etmiştir. Dergi 4. Cilt, 40. sayı itibariyle Hilâl adıyla çıkmıştır.61. sayıdan itibaren dergi," Hilal Dinî, İlmî, Siyasî Aylık Mecmua" olarak çıkmaya devam etmiştir. 15. cilt 172. sayısından itibaren "Aylık Siyasi Dergi" olarak çıkmıştır. Bir diğer slogani şöyledir: "Daima, Hakkı tutar; doğruyu sever…"
 • Dönem: 1958-1993
 • Kaç Sayı Çıktı: 367
 • Basım Yeri: İstanbul, Ankara
 • Sahibi: Salih Özcan
 • Yazı İşleri Müdürü: Osman Yüksel Serdengeçti, Mustafa Egemen, Mehmet Akif İnan, İsmail Kazdal
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Cilt 3. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 24 Yazı
1. Cilt 5. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 29 Yazı
1. Cilt 6. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 29 Yazı
1. Cilt 10. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 23 Yazı
1. Cilt 12. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 24 Yazı
2. Cilt 13. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 30 Yazı
2. Cilt 16. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 27 Yazı
2. Cilt 20. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 27 Yazı
2. Cilt 23. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 24 Yazı
3. Cilt 25. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 34 Yazı
3. Cilt 32. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 25 Yazı
3. Cilt 35. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 26 Yazı
4. Cilt 37. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 22 Yazı
4. Cilt 44. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 24 Yazı
5. Cilt 50. Sayı
 • 34 Sayfa
 • 34 Yazı
5. Cilt 56. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 38 Yazı
6. Cilt 63. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 19 Yazı
6. Cilt 66. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 23 Yazı
6. Cilt 68. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 31 Yazı
7. Cilt 75. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 29 Yazı
7. Cilt 78. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 29 Yazı
7. Cilt 80. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 24 Yazı
8. Cilt 86. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 23 Yazı
8. Cilt 89. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 26 Yazı
8. Cilt 91. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 21 Yazı
8. Cilt 96. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 22 Yazı
9. Cilt 99. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 31 Yazı
9. Cilt 106. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 21 Yazı
9. Cilt 107. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 23 Yazı
15. Cilt 169. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 23 Yazı
15. Cilt 170. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 18 Yazı
15. Cilt 171. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 23 Yazı
15. Cilt 172. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 18 Yazı
15. Cilt 176. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 32 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın