İslam Mecmuası

İslam Mecmuası

Müslümanların faydasına çalışır. On beş günde bir yayınlanır.

"Dinli Bir Hayat, Hayatlı Bir Din"

İslâm Mecmuası, Kazanlı Halim Sâbit’in idaresinde on beş günlük olarak 30 Kânûnusânî 1329 - 30 Teşrînievvel 1334 (12 Şubat 1914 – 30 Ekim 1918) tarihleri arasında, “Müslümanların faydasına çalışır. On beş günde bir yayımlanır” alt başlığıyla 63 sayı olarak yayımlanmıştır. Meşrutiyetin yeniden ilanını takiben üç tarzı fikir akımlarının ağır bastığı entelektüel ve siyasî ortamda Türkçülük ile İslâm’ı bağdaştırmak niyetinde olan mecmua, İttihat ve Terakki’den bu minvalde ödenek almış bir yayın organıdır. Bu manada dönemin diğer İslamcı yayımlarından farklı olarak İslamiyet’in içtimai veçhesi ile işlevi üzerine yoğunlaşmıştır. İşbu sebeple mecmuanın yayım amacı, “dini bir hayat, hayatlı bir din” düsturuyla ifade edilmiştir. İlaveten dergide sürekli olarak yer olan köşelere bu amaca dair temalar hüviyetinde olmuştur: “Kuran-ı Kerim, İslamın Necatı, İslam ve Terakki, İslam İntibahı, İslam İctimaiyyatı, Din Felsefesi, Tasavvuf, Kelam, Din Edebiyatı, Fıkıh, Ahlak, İktisat, İctimaiyyat, Müslüman Kadını, İslam Matbuatı”. Dergide, çıkartılmasında kendisinin doğrudan tesiri olan ve dergide ele alınan tartışma konularında da belirleyici rol oynayan Ziya Gökalp başta olmak üzere, Halim Sâbit (Şibay) (1884-1946), Ahmed Ağaoğlu, Şeyhülislâm Musa Kâzım, M. Şemseddin (Günaltay), Mehmet İzzet, M. Şerafeddin (Yaltkaya), Rızaeddin b. Fahreddin gibi dönemin ünlü ilim ve fikir adamlarının yazılarına dergide yer verilmiştir. İslâm Mecmuası, bu noktada Türk Yurdu’nun Türkçü düşüncenin İslâm’a dair tutumlarında ifade eksikliği noktasında desteği ve teşviki ile İttihat ve Terakki’nin maddi desteği nazarı dikkate alındığında daha ziyade modernist-İslâmcı yahut Türkçü-İslâmcı bir kategoride yer almaktadır.

Dergi Hakkında Notlar:
Derginin müdürü Halim Sabit'tir. Derginin basım yerleri sayılara göre değişmektedir. 1-2 Tanin Matbaası, 3-19 Matbaa-i Osmaniye, 20-29 Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, 30-42 Necm-i İstikbal Matbaası, 43-44 Nefaset Matbaası, 45-63 Necm-i İstikbal Matbaası
 • Dönem: 1914-1918
 • Kaç Sayı Çıktı: 63
 • Basım Yeri: İstanbul
 • Başyazar: Halim Sabit
 • Yazı İşleri Müdürü: Halim Sabit
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Cilt 1. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 14 Yazı
1. Cilt 2. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 10 Yazı
1. Cilt 3. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 10 Yazı
1. Cilt 4. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 10 Yazı
1. Cilt 5. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 10 Yazı
1. Cilt 6. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 10 Yazı
1. Cilt 7. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 10 Yazı
1. Cilt 8. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 10 Yazı
1. Cilt 9. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 9 Yazı
1. Cilt 10. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 8 Yazı
1. Cilt 11. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 9 Yazı
1. Cilt 12. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 9 Yazı
2. Cilt 13. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 9 Yazı
2. Cilt 14. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 5 Yazı
2. Cilt 15. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 8 Yazı
2. Cilt 16. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 5 Yazı
2. Cilt 17. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 6 Yazı
2. Cilt 18. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 7 Yazı
2. Cilt 19. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 7 Yazı
2. Cilt 20. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 7 Yazı
2. Cilt 21. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 8 Yazı
2. Cilt 22. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 9 Yazı
2. Cilt 23. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 6 Yazı
2. Cilt 24. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 8 Yazı
2. Cilt 25. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 7 Yazı
3. Cilt 26. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 8 Yazı
3. Cilt 27. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 6 Yazı
3. Cilt 28. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 7 Yazı
3. Cilt 29. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 7 Yazı
3. Cilt 30. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 6 Yazı
3. Cilt 31. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 5 Yazı
3. Cilt 32. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 6 Yazı
3. Cilt 33. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 7 Yazı
3. Cilt 34. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 6 Yazı
3. Cilt 35. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 5 Yazı
3. Cilt 36. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 6 Yazı
4. Cilt 37. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 4 Yazı
4. Cilt 38. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 4 Yazı
4. Cilt 39. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 5 Yazı
4. Cilt 40. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 5 Yazı
4. Cilt 41. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 4 Yazı
4. Cilt 42. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 3 Yazı
4. Cilt 43. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 6 Yazı
4. Cilt 44. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 5 Yazı
4. Cilt 45. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 4 Yazı
4. Cilt 46. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 4 Yazı
4. Cilt 47. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 2 Yazı
4. Cilt 48. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 3 Yazı
5. Cilt 49. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 3 Yazı
5. Cilt 50. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 4 Yazı
5. Cilt 51. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 5 Yazı
5. Cilt 52. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 4 Yazı
5. Cilt 53. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 4 Yazı
5. Cilt 54. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 10 Yazı
5. Cilt 55. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 3 Yazı
5. Cilt 56. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 5 Yazı
5. Cilt 57. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 3 Yazı
5. Cilt 58. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 4 Yazı
5. Cilt 59. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 4 Yazı
5. Cilt 60. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 5 Yazı
5. Cilt 61. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 4 Yazı
5. Cilt 62. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 3 Yazı
5. Cilt 63. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 4 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın