Kriter

Kriter

"Akıl İçin Yol Birdir"

Mayıs 1976’dan Ekim 1984’e kadar yayın hayatını sürdüren Kriter dergisi aylık olarak toplamda 48 yayımlanmıştır. “Yeniden İlme Dönüş” sloganıyla basılmıştır. Dergi, siyasi meseleleri konu almaktan kaçınarak daha çok doğru düşünme biçimi, dini algılama, gaybî ve amelî konuları delillendirme sorumluluğu üzerinde durmuş; taklitçi zihniyeti eleştirmiş; batı medeniyetini kritik eden çeviri yazıları yayımlamaya özen göstermiştir. Derginin en önde gelen yazarları Said Çekmegil ve Bahaeddin Bilhan olup Hikmet Zeyveli, Ahmet Ertürk, Metin Önal Mengüşoğlu gibi isimler de dergi içerisinde yer almıştır. Kriter’de Muhammed İkbal, Ebu’l Ala Mevdudi, Hurşit Ahmet, Said Ramazan gibi isimlerden çeviri metinlerin yayımlanmasına özen gösterilmiştir. Bu çeviri yazılar daha ziyade akidevî ve kültürel başlıklarla sınırlı olmuştur. Diğer İslamcı ya da muhafazakâr dergilerin aksine Kriter’in eleştiri ağırlığı modernlik, ulus devlet ve krizleri üstüne değil; bidat, hurafe, akletme gibi başlıklar üzerinden geleneksel meselelere dönük olmuştur.

Dergi Hakkında Notlar:
Yayım dönemi: 1976-1979, 1983-1984. Derginin sahibi 4. cilt 37. sayıdan itibaren Av. Selami Çekmegil'dir. Adres 32. ve 37. sayıda değişmiştir.
 • Dönem: 1976-1984
 • Kaç Sayı Çıktı: 48
 • Basım Yeri: Ankara
 • Sahibi: Alaaddin Gürün, Selami Çekmegil
 • Yazı İşleri Müdürü: Ökkeş Kekeç, Vahdeddin Yiğitcan
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Cilt 6. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 19 Yazı
1. Cilt 9. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 22 Yazı
1. Cilt 11. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 18 Yazı
2. Cilt 18. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 14 Yazı
2. Cilt 21. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 19 Yazı
2. Cilt 23. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 27 Yazı
3. Cilt 30. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 11 Yazı
3. Cilt 33. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 27 Yazı
3. Cilt 35. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 24 Yazı
4. Cilt 39. Sayı
 • 40 Sayfa
 • 24 Yazı
4. Cilt 41. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 57 Yazı
4. Cilt 48. Sayı
 • 40 Sayfa
 • 33 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın