İslâm-Türk Ansiklopedisi Muhitülmaarif Mecmuası

İslâm-Türk Ansiklopedisi Muhitülmaarif Mecmuası

Haftalık İlmi Mecmua

Eşref Edip (Fergan) Tek Parti İdaresi döneminde Sebîlürreşâd’ın eski yazar kadrosundan hayatta kalanlarla sohbet toplantıları tertip eden Eşref Edip, Maarif Vekâleti’nin yayımladığı İslâm Ansiklopedisi’ndeki yanlış ve eksik maddelerin tenkidi amacıyla İzmirli İsmail Hakkı, Kâmil Miras ve Ömer Rıza Doğrul’la birlikte Ekim 1940’ta İslâm-Türk Ansiklopedisi içerisinde Muhitülmaarif Mecmuası’nı çıkarmaya başlamıştır. Nisan 1948 tarihindeki 100. sayısıyla derginin yayım hayatına sona ermiştir. 1940’larda İslam-Türk Ansiklopedisi’nin yayımlanması, 1950li yıllara yaklaşırken yayılan, marjinal siyasi tutumlardan uzak, “İslâmî” ve “millî” kavramlarının bütünleşmesiyle oluşan ve bilinçli bir şekilde modernleşerek devam eden “İslâmî Türk Edebiyatı”na kaynak teşkil edecek şekilde İslami bilgilerin güncelleşmesi yolunda altı çizilmesi gereken ilk önemli örneklerden biri olmuştur. Bu ansiklopedi girişimini entelektüel anlamda yeni rejime karşı ilk ciddi muhalefet olarak görmek de mümkün olmaktadır. Muhitülmaarif, Eşref Edip’in Ebu’lulâ Mardin ve Mehmed Âkif’le 27 Ağustos 1909 tarihinde yayımlamaya başladıkları Sırât-ı Müstakîm (182. sayıdan itibaren Sebîlürreşâd) mecmuasının maksatlarını ihtiva etmekteydi.

Dergi Hakkında Notlar:
Şimdilik on beş günde bir çıkar. Derginin kapağında "Türk-İslâm mütehassıs Âlimlerden mürekkep bir heyet tarafından telif olunmuştur." ibaresi bulunmaktadır.
 • Dönem: 1940-1948
 • Kaç Sayı Çıktı: 100
 • Basım Yeri: İstanbul
 • Sahibi: Eşref Edib
 • Yazı İşleri Müdürü: Eşref Edib
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Cilt 1. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 3 Yazı
1. Cilt 2. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 4 Yazı
1. Cilt 3. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 4 Yazı
1. Cilt 4. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 5 Yazı
1. Cilt 5. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 9 Yazı
1. Cilt 6. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 5 Yazı
1. Cilt 7. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 5 Yazı
1. Cilt 8. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 8 Yazı
1. Cilt 43. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 13 Yazı
1. Cilt 44. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 6 Yazı
1. Cilt 45. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 11 Yazı
1. Cilt 46. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 11 Yazı
1. Cilt 47. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 4 Yazı
1. Cilt 50. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 3 Yazı
2. Cilt 61-62. Sayı
 • 8 Sayfa
 • 11 Yazı
2. Cilt 65-66. Sayı
 • 8 Sayfa
 • 13 Yazı
2. Cilt 67. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 8 Yazı
2. Cilt 68. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 16 Yazı
2. Cilt 73. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 14 Yazı
2. Cilt 81. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 17 Yazı
2. Cilt 83. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 12 Yazı
2. Cilt 91. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 12 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın