İslâm Medeniyeti

İslâm Medeniyeti

Dinî-İlmî-Fikrî Aylık Mecmua

İlk olarak Ağustos 1967’de yayımlanmıştır. 5 yayın dönemi dâhilinde, Eylül 1982’ye kadar yayımlanmış, 44 sayı basılmıştır. İslam Medeniyeti mecmuası, en başta öğrencilerin gayretiyle, daha sonra ilahiyat fakültelerine dönüştürülecek olan Türkiye İslam Enstitüleri Talebe Federasyonu adına çıkarılan bir dergidir. Dergi, İslam medeniyetine sahip çıkarak dünyanın karşısında durabilme gayesiyle hareket etmiştir. Bu noktada Türkiye, İslam’ın son kalesi gibi bir sıfatla ele alınmıştır. İslam medeniyeti içerisinde Türkler ve onların katkıları ön plana konmuştur. Ayrıca, İslam iktisadı tartışmalarının yaşandığı bir dönemde dergide, faiz, banka, işçi hakları gibi İslam ve iktisat konularına da fazlaca yer verilmiştir. İktisattan hukuka ve siyasete kadar geniş bir alanda çalışmalara yer verilmiştir. Dergi günlük siyasetten uzak durarak ilmî bir zemin üzerinde ilerleme maksadında olmuştur. Kendi çizgilerini ehlisünnet olarak belirtmişlerdir. Mahir İz, Sezai Karakoç, Ali Ulvi Kurucu, Salih Tuğ, Selçuk Eraydın, Esad Coşan, Ziya Kavakçı, Sabahattin Zaim gibi isimler dergi bünyesinde bulunmuşlardır.

Dergi Hakkında Notlar:
Temmuz 1979 sayısından itibaren derginin ismi ve alt başlığı şu şekildedir: İslâm Medeniyeti Mecmuası: Üç Aylık Dînî, İlmî, Edebî Araştırmalar Mecmuası. Dergide çokça reklama yer verilmektedir.; Yazı başlarında İslâmî motifler kullanılmaktadır. Derginin yayım dönemleri şöyledir: 1967-1969, 1972-1973, 1979-1982. Derginin sahipleri şöyledir: Türkiye İslam Enstitürleri Talebe Federasyonu Adına Genel Başkan: Mahmut Özakkaş / Şubat 1968'den itibaren Türkiye İslâm Enstitüleri Talebe Federasyonu Adına Genel Başkan: Cahid Baltacı * Nisan 1969 sayısından itibaren, Türkiye İslâm Enstitüleri Talebe Federasyonu Adına Genel Başkan: Sedat Şenarman * Ekim 1972 / 25.sayı'dan itibaren Türkiye İslâm Enstitüleri Talebe Federasyonu Adına Genel Başkan Hayrettin Şallı * Aralık 1972 / 26. sayıdan itibaren İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Mezunları Cemiyeti Başkanı Mustafa Pektut * Temmuz 1979 sayısından itibaren İslâm Medeniyeti Vakfı Adına Başkan: Selçuk Eraydın. Derginin Mart 1981 sayısından itibaren İslâm Medeniyeti Vakfı adına Başkan: Dr. Câhid Baltacı. Derginin yayım adresi değişmiştir: Ekim 1972 / 25.sayı'dan itibaren Türkiye İslâm Enstitüleri Talebe Federasyonu Genel Merkezi Nuruosmaniye Caddesi No:8 / 6 Cağaloğlu - İstanbul * Temmuz 1979'dan itibaren Bozdoğan Kemeri Cemal Yener cad. No: 132 Vefa / İstanbul.
 • Dönem: 1967-1982
 • Kaç Sayı Çıktı: 44
 • Basım Yeri: İstanbul
 • Sahibi: Mahmut Özakkaş, Cahid Baltacı, Sedat Şenarman, Hayrettin Şallı, Mustafa Pektut, Selçuk Eraydın
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Cilt 3. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 30 Yazı
1. Cilt 6. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 21 Yazı
1. Cilt 8. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 24 Yazı
1. Cilt 9. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 22 Yazı
2. Cilt 15. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 24 Yazı
2. Cilt 17. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 22 Yazı
3. Cilt 25. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 14 Yazı
3. Cilt 27. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 16 Yazı
3. Cilt 29. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 14 Yazı
5. Cilt 1. Sayı
 • 116 Sayfa
 • 7 Yazı
5. Cilt 3. Sayı
 • 88 Sayfa
 • 5 Yazı
5. Cilt 4. Sayı
 • 103 Sayfa
 • 7 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın