İtisâm

İtisâm

Haftalık Mecmua-ı İslamiyedir.

İtisâm, “Cumartesi Günleri Neşrolunur, Haftalık Mecmua-ı İslamiyedir”. Kısmen Medrese İtikatları’nın devamı gibi görünen Hayrülkelam, eleştirmenlerine karşı polemikten geri durmaya çalıştıysa da ilerleyen sayılarında özellikle İçtihad yazarlarına karşı yönelttiği ağır eleştiriler yüzünden tepki toplamıştır. Medrese İtikatları’nda olduğu gibi, bu dergide de İçtihad yazarlarından Abdullah Cevdet ve Kılıçzâde Hakkı’ya karşı eleştirilere yer verilmiştir. Ahmed Şirânî’nin tutuklanmasından kısa bir süre sonra da dergi kapatılmıştır. Şirânî hapisten çıktıktan sonra, dergicilik hayatına kaldığı yerden devam etmiştir. 30 Teşrin-i Sâni 1335/1919 tarihinde İ’tisâm dergisini yayımlamaya başlamıştır. Dergide yer alan sabit bölümler şöyledir: “Alem-i İslam, Köy İmamları, Mekteblerde Din, Din-i İslam, Cahiliyyet Devri, Kadın, Bir Mebusun Lahika-ı Hatıratından, Hasbihal, Buhara'da İlim ve Ulema, Kadın, Anasır-ı Hayatiyye-i Devletden”.

Dergi Hakkında Notlar:
Cumartesi Günleri Neşrolunur. Derginin 58., 62., 69., 70-73. sayıları eksiktir.
 • Dönem: 1918-1920
 • Kaç Sayı Çıktı: 73
 • Basım Yeri: İstanbul
 • Sahibi: Ahmed Şirani
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 6 Yazı
2. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 6 Yazı
3. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 8 Yazı
4. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 4 Yazı
5. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 5 Yazı
6. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 6 Yazı
7. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
8. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 6 Yazı
9. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 6 Yazı
10. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
11. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 6 Yazı
12. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
13. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
14. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
15. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 8 Yazı
16. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
17. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
18. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
19. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 5 Yazı
20. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 8 Yazı
21. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 8 Yazı
22. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 9 Yazı
23. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 6 Yazı
24. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
25. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
26. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
27. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
28. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
29. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
30. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 5 Yazı
31. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
32. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
33. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 5 Yazı
34. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 8 Yazı
35. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
36. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
37. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
38. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
39. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 6 Yazı
40. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
41. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 6 Yazı
42. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
43. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 6 Yazı
44. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 6 Yazı
45. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 6 Yazı
46. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 8 Yazı
47. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
48. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
49. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 6 Yazı
50. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 9 Yazı
51. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 5 Yazı
52. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 8 Yazı
53. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 8 Yazı
54. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
55. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
56. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 8 Yazı
57. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 12 Yazı
59. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
60. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 5 Yazı
61. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 8 Yazı
63. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 8 Yazı
64. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 5 Yazı
65. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 8 Yazı
66. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
67. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 6 Yazı
68. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
70. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın