İslam Yolu

İslam Yolu

Dini, İlmi, Ahlak, Haftalık Gazete

Perşembe günleri çıkar, dini ilmi içtimai gazete sloganıyla çıkan İslam Yolu; yayın hayatına 1947'de 4 sayfalık bir gazete olarak başlamış, 1951 yılında 14 sayfalık bir mecmua olarak yayım hayatına devam etmiştir. Önce 5 sayı adedinde tek sayı çıkarılmıştır. Bu miktarın fazla gelmesi üzerine daha sonra 4 sayı tek sayıda çıkarılmıştır. Başmuharrir bu dönüşümü anlattığı yazısında 25 kuruş fazla geldi 15 kuruşa düşürülmesi için böyle bir değişiklik yaptık denmiştir. Yayın hayatı 77. sayıya kadar sürmüştür. Başlangıçta haftalık olan yayını 1951 yılının Mart ayından itibaren aylık olarak çıkmaya başlamış yayın hayatı aynı yılın Kasım ayı itibariyle son bulmuştur. Derginin Baş Yazarı Tahir Olgun’dur. Gazete içinde ufak şiirlerin yazıldığı bölümler, geçmiş nesir ve nazım eserlerden seçmeler bulunur. Bunun yanında yeni tefrika romanlar da yayınlanmaktadır. Bunun yanında siyerden seçmeler ve çeşitli menkıbeler de yayının önemli öğelerindendir. Sayıların kapakları ikinci dönemine kadar genelde hat eserlerinden seçilmiştir.

  • Dönem: 1948-1951
  • Kaç Sayı Çıktı: 85
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Esad Ekicigil
  • Yazı İşleri Müdürü: Esad Ekicigil
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın