Mavera

Mavera

Aylık Edebiyat Dergisi

Mavera dergisi, 1976 yılında, önceden tanışıklıkları bulunan bir grup arkadaş tarafından Ankara’da kurulmuştur. O dönemde Ankara’da memuriyetlerini sürdüren bu arkadaş grubu Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Akif İnan, Nazif Gürdoğan, Bahri Zengin ve Hasan Seyithanoğlu’ndan oluşmaktadır. Daha sonrasında Cahit Zarifoğlu’nun Yedi Güzel Adam şiir kitabından hareketle bu isimler “Yedi Güzel Adam” olarak adlandırılmıştır. Zarifoğlu’nun bu kitaptaki şiirleri Mavera için yazılmış şiirlerdir. 1976’dan 1990’a kadar aylık edebiyat dergisi olarak yayımlanan Mavera, toplamda 164 sayı çıkmıştır. Önceki dönemlerde çıkan Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat dergilerinin tek kişi üzerine odaklanmaları ve kesintili olarak yayın yapabilmelerinden ötürü süreklilik sağlayacak bir edebiyat dergisi kurmak istemişlerdir. Fikrî hazırlık safhası uzun süren Mavera’nın kurucuları, Mavera’nın çıkmadan önce diğer önemli dergilerde yazarak kendilerini kabul ettirmiş isimlerdir. Salt edebi bir amaçla yola çıkılmamıştır; gayelerini ilk sayılarında “MAVERA bir yaşam biçimi halinde öz uygarlığımızı yeniden yürürlüğe koyma davasını güdenlerin, edebiyat alanındaki bir buluşma yeridir.” olarak açıklamışlardır. İslam kültür ve medeniyetinin kodlarına bağlı kalarak Türk edebiyatında Anadolu'nun gerçek kimliğini ve şahsiyetini temsil etmeye çalışmışlardır.

Dergi Hakkında Notlar:
Çoğunlukla 'Yedi Güzel Adam' diye tanınan şairlerin çevresinde toplandığı bir edebiyat ortamı olarak yayım hayatını sürdürmüş olan dergi, okuyuculardan gelen mektuplar, Amerika, Orta Doğu ve özellikle Afrika'dan gelen araştırmacı gençlerle yazışarak, onların mektuplarını dergide yayımlamaları ve şair Cahit Zarifoğlu'nun Okuyucularlar isimli bölümde genç yazarlara ihtimam göstermesiyle dikkat çekiyor.
 • Dönem: 1976-1990
 • Kaç Sayı Çıktı: 164
 • Basım Yeri: Ankara
 • Sahibi: Erdem Bayazıt, Bahri Zengin
 • Başyazar: A. Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Alâeddin Özdenören, Erdem Bayazıt
 • Yazı İşleri Müdürü: Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, H. R. Yananlı, İlyas Şanlıtürk, Mustafa Çelik, İhsan Işık, Mustafa Yürekli, Selim Kutsan, Müştehir Karakaya, Ahmet Yürekli
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Cilt 2. Sayı
 • 52 Sayfa
 • 25 Yazı
1. Cilt 4. Sayı
 • 60 Sayfa
 • 31 Yazı
1. Cilt 5. Sayı
 • 82 Sayfa
 • 29 Yazı
1. Cilt 11. Sayı
 • 66 Sayfa
 • 24 Yazı
2. Cilt 14. Sayı
 • 56 Sayfa
 • 21 Yazı
2. Cilt 16. Sayı
 • 56 Sayfa
 • 27 Yazı
2. Cilt 23. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 16 Yazı
3. Cilt 26. Sayı
 • 58 Sayfa
 • 20 Yazı
3. Cilt 28. Sayı
 • 50 Sayfa
 • 24 Yazı
3. Cilt 35. Sayı
 • 50 Sayfa
 • 19 Yazı
4. Cilt 38. Sayı
 • 74 Sayfa
 • 21 Yazı
4. Cilt 40. Sayı
 • 50 Sayfa
 • 22 Yazı
4. Cilt 46. Sayı
 • 170 Sayfa
 • 49 Yazı
4. Cilt 47. Sayı
 • 66 Sayfa
 • 38 Yazı
5. Cilt 50. Sayı
 • 62 Sayfa
 • 33 Yazı
5. Cilt 52. Sayı
 • 66 Sayfa
 • 45 Yazı
5. Cilt 59. Sayı
 • 66 Sayfa
 • 66 Yazı
6. Cilt 62. Sayı
 • 202 Sayfa
 • 55 Yazı
6. Cilt 63. Sayı
 • 102 Sayfa
 • 50 Yazı
6. Cilt 64. Sayı
 • 98 Sayfa
 • 56 Yazı
6. Cilt 71. Sayı
 • 66 Sayfa
 • 70 Yazı
7. Cilt 74. Sayı
 • 70 Sayfa
 • 35 Yazı
7. Cilt 76. Sayı
 • 66 Sayfa
 • 43 Yazı
7. Cilt 83. Sayı
 • 66 Sayfa
 • 39 Yazı
8. Cilt 86. Sayı
 • 66 Sayfa
 • 38 Yazı
8. Cilt 88. Sayı
 • 66 Sayfa
 • 28 Yazı
9. Cilt 97. Sayı
 • 66 Sayfa
 • 37 Yazı
9. Cilt 99. Sayı
 • 66 Sayfa
 • 50 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın