Cihân-ı İslâm

Cihân-ı İslâm

Menafi-i İslâmiyeye hadim siyasi, edebi, i̇ctimâi risaledir.

I. Dünya Savaşı yıllarında İslâm dünyasına yönelik yayın yapan siyasî dergi olan Cihân-ı İslâm, Cemiyyet-i Hayriyye-i İslâmiyye tarafından Türkçe, Arapça ve Urduca olarak on veya on beş günde bir İstanbul’da yayımlanmıştır. İlk sayısı rûmî tarihle 27 Mart 1330’da (13 Cemâziyelevvel 1332/9 Nisan 1914) çıkan derginin tespit edilebilen son sayısı Rumi 1331 (1915) yılına ait 53. sayıdır. Yayım amacı, başlığının hemen altındaki “Cemiyyet-i Hayriyye-i İslâmiyye’nin taht-ı himâyesinde menâfi-i İslâmiyye’ye hâdim siyasî, edebî, içtimaî risâledir” ibaresiyle özetlenmiştir. Dergi esas itibariyle İttihat ve Terakkî hükümetinin kararıyla, o sırada İngiliz işgali altında bulunan Hindistan, Mısır ve İran’daki müslüman halkı İngilizlere karşı kışkırtmak, İngilizlerin Osmanlı Devleti ve hilâfet aleyhine giriştiği propagandaları önlemek ve tesirini ortadan kaldırmak maksadıyla yayıma başlamıştır. Üç dilde çıkan derginin muhtevası, I. Dünya Savaşı’nın yaklaştığı günlerde ve işbu lisanların konuşulduğu ülkelerde kamuoyu oluşturmaya yönelik olmuştur. Dergi, özellikle Hindistan’daki gazete sahiplerine ve diğer nüfuzlu isimlere nizamî olarak gönderilmiştir. Makalelerin ağırlık noktasını, zaman zaman isimler ve mekân adlarını işaret etmek şekliyle Britanya’nın Hindistan, Mısır ve İran’da müslüman halka yaptıkları zulümler teşkil etmiştir. İngiliz-Hindistan otoriteleri çok geçmeden vaziyetin farkına varmış ve Ağustos 1914’te Cihân-ı İslâm’ın Hindistan’a girişini yasaklamışlardır.

Dergi Hakkında Notlar:
Cemiyet-i Hayriye-i İslâmiye'nin taht-ı himayesinde Perşembe günleri neşrolunur. Dergi, Osmanlı Türkçesi'nin yanı sıra Arapça, Farsça ve Urduca yayımlanmıştır. Derginin müdürü Yusuf Şetvan Bey'dir. Türkiye kütüphanelerinde derginin tam bir koleksiyonu mevcut değildir. Ankara’da Millî Kütüphane’de (1962 SA, nr. 107) 1, 8, 9, 22, 25, 50-52. sayılar, İstanbul’da Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde (nr. à 170) 1-16, 20, 22-25. sayılar, İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı’nda (nr. 0.426) 19. sayı, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde (nr. 5766) 50. sayı ve Biblioteka SSSR İmeni’de 53. sayısı bulunmaktadır.
 • Dönem: 1914-1915
 • Kaç Sayı Çıktı: 53
 • Basım Yeri: İstanbul
 • Sahibi: Ebu Saidü'l-Arabi el-Hindi
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

19. Sayı
 • 8 Sayfa
 • 9 Yazı
20. Sayı
 • 8 Sayfa
 • 7 Yazı
50. Sayı
 • 10 Sayfa
 • 7 Yazı
51. Sayı
 • 8 Sayfa
 • 3 Yazı
52. Sayı
 • 8 Sayfa
 • 4 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın