Şadırvan

Şadırvan

İlim, Fikir, Sanat ve Eğitim Dergisi

"Beşikten Mezara Kadar İlim Tahsil Ediniz"

1973 yılında kurulmuş olan Hanımlar İlim Kültür Derneği’nin yayın organı olarak 1976 yılında faaliyete geçen Şadırvan, on sekizinci ve son sayısını Nisan 1980’de yayımlamıştır. Üç ayda bir yayımlanan derginin yayın hayatı kısa sürmüştür. İlk sayısını 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümünde yayımlayan dergi, daha ziyade milliyetçi-mukaddesatçı bir çizgide yer almıştır. Cumhuriyet sonrası dönemde dindar kadına dair bir söylem üreten ilk dergilerden biridir. Şehirli dindar kadın kimliğinin inşasında fikrî ve dinî olarak bir misyon üstlenen Şadırvan, misyonunu “Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz” sloganıyla ifade etmiştir. Mukaddes Çıtlak, Hicran Göze, Nevzat Yalçıntaş dergi bünyesinde yer almış önemli isimlerdendir.

Dergi Hakkında Notlar:
3 ayda bir çıkıyor- dergide tarihler yer almıyor sayı üzerinden gidiyor. 5. sayıda Gençliğin Sesi sayfası ekleniyor. İlk üç sayfada Şadırvan'dan, İçindekiler ve dergi hakkında bilgi yer alıyor. 12 sayıda kağıt kalitesi düşüyor, sayfa adedi azalıyor, fiyat artıyor. Üç aydan uzun sürede bir çıkıyor.
  • Dönem: 1976-1980
  • Kaç Sayı Çıktı: 18
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Meliha Yalçıntaş
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın