Volkân

Volkân

İnsâniyete hâdim dinî siyasî yevmî gazetedir.

Volkân, 1908-1909 yılları arasında 31 Mart Vakası dâhilinde mühim bir rol oynamış olan Derviş Vahdeti tarafından çıkarılmış dergidir. 5 Nisan 1909’da Derviş Vahdeti tarafından kurulmuş olan İttihad-i Muhammedi Fırkası’nın yayın organı olarak faaliyet gösteren gazete, 31 Mart’ta gerçekleşen isyana destek vermiştir. İttihat ve Terakki Fırkası’na muhalif olan fırka ve gazete bilhassa Vahdetî’nin yüksek sesli muhalefeti ile fikir ve vicdan serbestliği mevzularını konu almıştır. O dönemde Büyük Britanya idaresinde olan Kıbrıs’tan gelmesi ve 31 Mart Vakası’na iştiraki dolayısıyla “mürteci” yahut “İngiliz ajanı” lafızlarıyla sık sık anımsanan Derviş Vahdetî’nin yukarıda bahsedilen yayın politikası tarih yazımında ekseriyetle geri planda kalmıştır. 11 Aralık 1908 ile 20 Nisan 1909 tarihleri arasında günlük olarak yayımlanan gazete, toplamda 110 sayı yayımlanmıştır. 31 Mart İsyanı’nın bastırılmasının akabinde Divan-ı Harp’te Derviş Vahdeti suçlu bulunmuş ve idam edilmiştir. Said Nursi 13 Nisan 1909 tarihine kadar gazete bünyesinde yazılar kaleme almış fakat sonrasında Vahdetî’nin üslubuna tenkitte bulunmuştur. Görülen davada da beraat etmiştir. 1-23. ve 25-29. sayılarda alt başlık olarak "İnsâniyete hâdim dinî siyasî yevmî gazetedir"; 30-110. sayılarda yine başlık üstünde, "Her gün sabahları neşrolunur insaniyete hâdim dinî siyasî Osmanlı gazetesidir"; 48-110. sayılarda ise ""İttihâd-ı Muhammedî Cemiyeti’nin mürevvic-i efkârıdır" alt başlıklarına yer verilmiştir.

Dergi Hakkında Notlar:
Adresinde değişiklikler olmuştur: Babıâlî caddesi, no: 4 ve 44, Yerebatan, Saki Bey Matbaası. 1-23. ve 25-29. sayılarda alt başlık olarak "İnsâniyete hâdim dinî siyasî yevmî gazetedir"; 30-110. sayılarda yine başlık üstünde, "Her gün sabahları neşrolunur insaniyete hâdim dinî siyasî Osmanlı gazetesidir"; 48-110. sayılarda ise "İttihâd-ı Muhammedî Cemiyeti’nin mürevvic-i efkârıdır" cümleleri bulunmaktadır. Arap harfli başlığın altında Latin harfleri ile Journal "VOLKAN" ibaresi bulunmaktadır. Gazetenin 13. sayısı basılamamıştır. Ahmed Sâkî Bey Matbaası (İstanbul Yerebatan no:12)'nda basılmıştır. 1-16. sayılarda başyazar olarak görülen Cemal Hüsnü'ye ait hiçbir yazı bulunmamaktadır. 2-10. sayılarda müdür ve muharrir olarak Veliyüddin ismi kayıtlıdır, ancak herhangi bir yazısı bulunmamaktadır. 17.-23. sayılarda idare müdürü Mahmud Nedim olarak görülmektedir.
 • Dönem: 1908-1909
 • Kaç Sayı Çıktı: 110
 • Basım Yeri: İstanbul
 • Sahibi: Kıbrıslı Derviş Vahdetî
 • Başyazar: Cemal Hüsnü. Kıbrıslı Derviş Vahdetî
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 8 Yazı
2. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 5 Yazı
3. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 5 Yazı
4. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 12 Yazı
5. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 7 Yazı
6. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 13 Yazı
7. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 7 Yazı
8. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 7 Yazı
9. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 4 Yazı
10. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 11 Yazı
11. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 10 Yazı
17. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 6 Yazı
18. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 4 Yazı
19. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 10 Yazı
20. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 4 Yazı
21. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 4 Yazı
22. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 6 Yazı
23. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 3 Yazı
24. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 6 Yazı
25. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 9 Yazı
26. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 5 Yazı
27. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 9 Yazı
28. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 10 Yazı
29. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 10 Yazı
30. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 9 Yazı
31. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 6 Yazı
32. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 11 Yazı
33. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 7 Yazı
34. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 6 Yazı
35. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 9 Yazı
36. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 6 Yazı
37. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 8 Yazı
38. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 7 Yazı
39. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 10 Yazı
40. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 5 Yazı
41. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 6 Yazı
42. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 7 Yazı
43. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 7 Yazı
44. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 5 Yazı
45. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 13 Yazı
46. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 5 Yazı
47. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 9 Yazı
48. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 6 Yazı
49. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 12 Yazı
50. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 5 Yazı
51. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 12 Yazı
52. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 8 Yazı
53. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 5 Yazı
54. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 7 Yazı
55. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 8 Yazı
56. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 9 Yazı
57. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 7 Yazı
58. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 11 Yazı
59. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 7 Yazı
60. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 5 Yazı
61. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 3 Yazı
62. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 9 Yazı
63. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 9 Yazı
64. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 9 Yazı
65. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 8 Yazı
66. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 2 Yazı
67. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 4 Yazı
68. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 8 Yazı
69. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 6 Yazı
70. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 7 Yazı
71. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 8 Yazı
72. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 14 Yazı
73. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 9 Yazı
74. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 4 Yazı
75. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 4 Yazı
76. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 11 Yazı
77. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 13 Yazı
78. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 8 Yazı
79. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 13 Yazı
80. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 8 Yazı
81. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 6 Yazı
82. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 12 Yazı
83. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 10 Yazı
84. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 12 Yazı
85. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 13 Yazı
86. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 12 Yazı
87. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 5 Yazı
88. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 9 Yazı
89. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 8 Yazı
90. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 11 Yazı
91. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 11 Yazı
92. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 9 Yazı
93. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 11 Yazı
94. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 9 Yazı
95. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 5 Yazı
96. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 15 Yazı
97. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 9 Yazı
98. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 3 Yazı
99. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 9 Yazı
100. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 10 Yazı
101. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 7 Yazı
102. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 8 Yazı
103. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 10 Yazı
104. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 7 Yazı
105. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 17 Yazı
106. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 8 Yazı
107. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 6 Yazı
108. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 14 Yazı
109. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 10 Yazı
110. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 18 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın