Pınar

Pınar

Aylık İlim Sanat ve Meslek Dergisi

1967’de resmî bir kuruluş hâline gelen Yeniden Millî Mücadele Hareketi’nin, aynı adla faaliyet göstermiş olan dergisi haricinde farklı yayın organları da olmuştur. Bu çerçevede Pınar dergisi, 1972’ye kadar Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Talebe Derneği tarafından çıkarılmış, sonrasında Mücadele Hareketi’nin yayın organlarından biri olmuştur. 1960’tan Ekim 1980’e kadar aylık olarak, kesintilerle beraber, 115 sayı yayımlanmıştır. 1972’deki değişimin ardından dergi yayın politikasını “Millî idealizm” ve “Millî realizm” kavramları etrafında sürdürmüştür. Millî realizm, toplumun yaşadığı gerçeklerin tahrif edilmeksizin objektif bir tasvirini ifade etmektedir. Millî idealizm ise buna bir anlam yükleme, gizli de olsa bir mesaj sunma tarafıdır. Zaten Mücadele Hareketi, sanatı “ideolojinin estetik hüviyet kazanması” olarak tanımlamıştır. Millî lafzı Yeniden Millî Mücadele dergisinde olduğu gibi öncelikle İslamiliğe yapılan bir atıftır. Siyasi sahadan ziyade edebî bir dergi olarak faaliyet göstermiş, sosyal konular işlenmiştir. Ahmet Taşgetiren, Mehmet Akif Ak, Ahmet Efe, Mehmet Taşdiken, Mehmet Ali Taşçı, Veli Şirin, Recep Kırış, Cevat Özkaya, Necati Aykan, Haşim Vatandaş, Hasan Karal, Gazi Altun, Sefa Kaplan, Mustafa Aydın, Hasan Erden isimleri Pınar dergisi içerisinde önde gelen isimlerdendir. 1994’te aynı kadronun inisiyatifiyle bugün hala çıkmakta olan Umran adlı yeni bir dergi yayımlanmaya başlanmıştır.

Dergi Hakkında Notlar:
2. sayıda isim ''Pınar İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Aylık İlim Sanat ve Meslek Dergisi'' olarak değişmiştir. Derginin kapakları ''tarihi değerlerimizden kompozisyonlar''dan oluşmaktadır. Ocak-Şubat 1980 sayısıyla birlikte dergi, ''2. Dönem 1. sayı'' şeklindeki bilgilerle neşredilmeye başlamıştır. Dergi Mart 1960'tan 1971'e kadar kesik kesik çıkarılmıştır. Sahibi 5. ciltten itibaren Bayram Erdem olarak değişmiştir. 77. sayıda derginin sahibi Mehmet Kiraz olarak değişmiştir. 77-78. sayıyla birlikte sahip yeniden Bayram Erdem olmuştur. 87. sayıda derginin sahibi Şemsettin Özdemir olarak değişmiştir. Adres: Babıali Cad. NO. 50/5 Cağaloğlu. Nuruosmaniye Cad. No. 8/3 Cağaloğlu-İstanbul 57. sayıda adrese telefon numarası da eklenmiştir: 28 40 03 77-78. sayıyla birlikte adres ''Barbaros Bulvarı, 39/2-B, Beşitaş-İstanbul'' olrak değiştirilmiştir. 2. dönemle birlikte adres ''Beyaz Saray, Zemin Kat, No: 31 Beyazıt/İstanbul'' olarak değişmiştir. 2. dönem 2-3. sayıyla birlikte adrese telefon numarası eklenmiştir:''28 40 03''
 • Dönem: 1960-1980
 • Kaç Sayı Çıktı: 115
 • Basım Yeri: İstanbul
 • Sahibi: Bekir Sami Sağbaş, Vedat Öztürk, Ramazan Demir, Şefik Dursun, Gazi Altun, Muzaffer Tetik, Bayram Erdem, Mehmet Kiraz, Şemsettin Özdemir
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Cilt 1. Sayı
 • 20 Sayfa
 • 18 Yazı
1. Cilt 2. Sayı
 • 20 Sayfa
 • 19 Yazı
1. Cilt 3. Sayı
 • 20 Sayfa
 • 21 Yazı
1. Cilt 5. Sayı
 • 72 Sayfa
 • 24 Yazı
1. Cilt 12. Sayı
 • 25 Sayfa
 • 13 Yazı
1. Cilt 13. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 19 Yazı
1. Cilt 18. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 14 Yazı
2. Cilt 1. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 20 Yazı
2. Cilt 3. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 22 Yazı
2. Cilt 4. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 26 Yazı
2. Cilt 13. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 24 Yazı
2. Cilt 15. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 18 Yazı
2. Cilt 22. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 17 Yazı
2. Cilt 25. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 26 Yazı
2. Cilt 27. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 26 Yazı
2. Cilt 34. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 16 Yazı
2. Cilt 37. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 17 Yazı
2. Cilt 39. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 18 Yazı
2. Cilt 46. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 11 Yazı
2. Cilt 49. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 17 Yazı
2. Cilt 51. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 14 Yazı
2. Cilt 58. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 15 Yazı
2. Cilt 61. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 14 Yazı
2. Cilt 63. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 13 Yazı
2. Cilt 70. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 14 Yazı
2. Cilt 73. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 14 Yazı
2. Cilt 75. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 12 Yazı
2. Cilt 82. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 16 Yazı
2. Cilt 85. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 14 Yazı
2. Cilt 87. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 17 Yazı
3. Cilt 3. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 11 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın