İslam

İslam

Siyasi, İlim, Din, Fikir ve San'at Mecmuası

"Hepiniz, toptan sımsıkı Allahın ipine sarılın, parçalanıp ayrılmayın. (Kur'an-ı Kerim, Al-i İmran, 103)"

1956 yılında yayım hayatına başlayan İslam Mecmuası, Ekim 1965’e kadar yayım hayatına fasılasız olarak devam etmiştir. Aylık olarak yayımlanan dergi 96 sayı yayımlanmış, daha sonra Ocak 1976 ile Aralık 1976 tarihleri arasında 12 sayı daha çıkmıştır. Dergi, 6. cildine kadar slogan olarak Kur’an’dan ayetlere yer vermiştir; sonrasında slogana yer verilmemiştir. Sahibi Kemaleddin Şenocak olup yazı işleri müdürlüğünü sırasıyla Salih Özcan, Salih Doyuk ve Cihad Şenocak yapmıştır. Kur'an-ı Kerim Tefsiri, Hadis, Fıkıh, Siyer, Ahlak, İlmihal, İslam Tarihi, İslam Medeniyeti, İslam Büyükleri, Aleyhtar Neşriyata Cevaplar, Kur'an Dili Dersleri, İslam Kültürü, İslamiyet ve İlim, İslam'da İktisat, İslam’ın Batı’ya Tesirleri, Muasır Medeniyet ve İslamiyet, İslam Coğrafyası Ülkelerinin Tanıtımı, İslam Mabetleri, İslami Eserlerin Tanıtımı gibi konu başlıklarından görüleceği üzere İslam Mecmuası geniş bir cetvelde neşriyatta bulunmuştur. Seyyid Kutub, Mevdudi gibi isimler ve eserleri mecmuada zaman zaman tanıtılmış; İslam ülkelerine dair yazılara yer verilmesiyle kendini gösteren ümmetçi tutumun yanında, Türklüğü övgü de neşriyatta kendisine yer bulmuş ve ulusçuluğun tesiri söz konusu olmuştur. Demokrat Parti ve darbe sonrası dönemin içerisinde bulunmaları hasebiyle mecmuada, millî irade, millî hâkimiyet gibi konular da işlenmiştir. Yazar kadrosunun ekseriyeti Yüksek İslam Enstitülerinde görev alan genç öğretim görevlilerinden oluşmuştur. Buna ek olarak, diğer İslami dergilerde yazıları çıkan veya Diyanet Teşkilatı'nda yer almış tecrübeli isimlerin yazıları da mecmuada yer almıştır. Lütfi Doğan, İsmail Cerrahoğlu, Süleyman Ateş, Asım Köksal, Hasan Basri Çantay gibi isimler bu doğrultuda zikredilebilir.

Dergi Hakkında Notlar:
2. ciltten itibaren 5. cilde kadar dergide herhangi bir slogan yer almamıştır. 5. ciltteki slogan: ''Allah indinde hak din İslamdır.'' Kur'an-ı Kerim (3/19). 6. ciltten sonra herhangi bir slogan yer almamıştır. 10. sayıda sahibi ve yazı işleri müdürü Salih Doyuk olarak değişmiştir. 13. sayıda sahip ve neşriyat müdürü Kemaleddin Şenocak olarak değişmiştir. 62. sayıda neşriyat müdürü Cihad Şenocak olarak değişmiştir. Sahibi Kemaleddin Şenocak olarak kalmıştır. İkinci sayıda adres ''Hacı Bayram Camii Karşısı No.5 - Ankara'' olarak değiştirilmiştir. 7. sayıda adres ''Denizciler Cad. Çambol Hanı Daire 37 Ankara'' olarak değiştirilmiştir.12. sayıda adres ''Hacı Bayram Camii Karşısı No.5 - Ankara'' olarak değiştirilmiştir. 22. sayıda adres ''Denizciler Caddesi Çambol Hanı No:8-9'' olarak değiştirilmiştir. Fiyat ise 150 kuruş olarak değişmiştir. 42. sayıdan itibaren iletişim bilgilerine telefon numarası da eklenmiştir. Telefon: 10 66 50.5. ciltte adres ''Denizciler Caddesi Çambol Hanı Kat: 1 No:8-9'' olarak değiştirilmiştir. 75. sayıyla birlikte ''Tiritoğlu İş Hanı Kat 2 No. 22'' olarak değişmiştir. 85. sayıyla birlikte ''Tiritoğlu İş Hanı Kat 2 No. 21-22-23 Ulus-Ankara'' olarak değişmiştir.
 • Dönem: 1956-1976
 • Kaç Sayı Çıktı: 118
 • Basım Yeri: Ankara
 • Sahibi: Kemaleddin Şenocak, Salih Özcan, Salih Doyuk
 • Yazı İşleri Müdürü: Salih Özcan, Salih Doyuk, Kemaleddin Şenocak, Cihad Şenocak
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Cilt 1. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 25 Yazı
1. Cilt 8. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 20 Yazı
2. Cilt 13. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 19 Yazı
3. Cilt 25. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 24 Yazı
3. Cilt 28. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 30 Yazı
4. Cilt 37. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 27 Yazı
4. Cilt 40. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 24 Yazı
4. Cilt 42. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 26 Yazı
5. Cilt 49. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 22 Yazı
5. Cilt 52. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 29 Yazı
5. Cilt 54. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 23 Yazı
6. Cilt 61. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 20 Yazı
6. Cilt 64. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 22 Yazı
6. Cilt 66. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 12 Yazı
7. Cilt 73. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 31 Yazı
7. Cilt 76. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 20 Yazı
7. Cilt 78. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 29 Yazı
8. Cilt 85. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 30 Yazı
8. Cilt 88. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 30 Yazı
8. Cilt 90. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 27 Yazı
9. Cilt 1. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 41 Yazı
9. Cilt 3. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 25 Yazı
9. Cilt 4. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 38 Yazı
9. Cilt 10. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 28 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın