Sebilürreşad

Sebilürreşad

Siyasi, Dini, İlmi, Edebi, Ahlaki Mecmua

Millî Mücadele döneminde seferberlik ortamında fazlasıyla öne çıkan Sebilürreşad yayım hayatına 1908’in Ağustos (28) ayında İstanbul’da Sırât-ı Müstakîm adıyla başlamıştır. Mehmet Akif’in (Ersoy) ismi ve fikir babalığıyla birlikte öne çıkan derginin başyazarlığı H. Eşref Edip tarafından yürütülmüştür ve kurucuları Ebu'lula Zeynel Âbidin, H. Eşref Edip’tir. İslamcılık fikriyatının yayın organlarından biri olan derginin içerisinde Akif’in yayımlanmış olan şiirleri Safahat’ı teşkil etmektedir. Bu minvalde 1925’e kadar yayım hayatını sürdüren dergi Takrir-i Sükûn Kanunu’yla birlikte kapatılmıştır. İşbu döneminde haftalık olarak 641 sayı neşredilmiştir. 183. sayıdan itibaren dergi Sebilürreşad ismiyle yayımlanmıştır. Sırât-ı Müstakîm'in yazar kadrosu Sebilürreşad döneminde de büyük oranda dergide yer almıştır. Bunlara düzenli olarak yazmaya başlayan Ömer Rıza (Doğrul), Said Halim Paşa, S. M. Tevfik, Bergamalı, Ahmed Cevdet, Elmalılı Harndi (Yazır), Eşref Edip, Hasan Hikmet, Ali Ekrem (Bolayır) gibi isimler de bulunmuştur. Çok partili dönemin getirdiği göreceli özgürlük ortamında Eşref Edip, Sebilürreşad'ı 1948-1966 yıllarında 362 sayı daha neşretmiştir. Ahmet Hamdi Akseki, Cevat Rifat Atilhan, Ali Fuat Başgil, Ömer Nasuhi Bilmen, Yusuf Ziya Çağlı, Kamil Miras, Ömer Rıza Doğrul, Hasan Basri Çantay, Tahir Harimi Balcıoğlu, Mehmet Raif Ogan, Kemal Kuşçu bu dönemin yazarları arasında bulunmaktadır. Dini hayat dini eğitim konularıyla ilgili dikkate değer yazı ve yorumlara yer verilmiştir. 1948 itibariyle yeniden neşriyata başlayan dergi, Latin alfabesiyle yayımlanmıştır. 1966 yılında yayım hayatına son vermiştir. 14 Ağustos 2016 tarihinde Fatih Bayhan’ın riyasetinde elli yıl sonra Ankara’da yayım hayatına yeniden başlamıştır.

Dergi Hakkında Notlar:
Derginin fiyatı 254. sayıdan itibaren 30 kuruş, 276 sayıdan itibaren 50 kuruş olmuştur. Ayda iki sayı çıkaran dergi, 340. sayıdan itibaren ayda bir sayı çıkarılmıştır.
 • Dönem: 1948-1966
 • Kaç Sayı Çıktı: 362
 • Basım Yeri: İstanbul
 • Sahibi: Eşref Edib
 • Yazı İşleri Müdürü: Eşref Edib
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Cilt 16. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 13 Yazı
1. Cilt 17. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 14 Yazı
1. Cilt 18. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 19 Yazı
2. Cilt 26. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 15 Yazı
2. Cilt 27. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 19 Yazı
2. Cilt 28. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 18 Yazı
2. Cilt 29. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 13 Yazı
2. Cilt 33. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 12 Yazı
2. Cilt 34. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 13 Yazı
2. Cilt 35. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 13 Yazı
2. Cilt 36. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 12 Yazı
2. Cilt 37. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 13 Yazı
3. Cilt 62. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 14 Yazı
3. Cilt 68. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 10 Yazı
3. Cilt 69. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 13 Yazı
3. Cilt 70. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 17 Yazı
3. Cilt 71. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 15 Yazı
3. Cilt 73. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 16 Yazı
3. Cilt 74. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 13 Yazı
3. Cilt 75. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 12 Yazı
4. Cilt 88. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 11 Yazı
4. Cilt 89. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 10 Yazı
4. Cilt 93. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 14 Yazı
4. Cilt 94. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 22 Yazı
4. Cilt 97. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 11 Yazı
4. Cilt 98. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 20 Yazı
12. Cilt 277. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 21 Yazı
12. Cilt 278. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 21 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın