İslâmiyet

İslâmiyet

Haftalık, Dinî, İçtimaî, Ahlakî, Siyasî Gazete

"İslâm dini bütün beşeriyete gönderildiği aklen ve naklen isbat olunur, bu aziz din istikbalin yegâne dinidir."

İslamiyet, “Haftalık Dini İçtimai Ahlaki Gazete” sloganıyla ve “İslam dini bütün beşeriyete gönderildiği aklen ve naklen ispat olunur bu aziz din istikbalin yegâne dinidir” altyazısıyla her pazartesi çıkan haftalık bir gazetedir. Beyazıt, İstanbul’da basılan haftalık gazete hep 4 sayfadan oluşmuştur. 528 sayı kadar bu şekilde devam etmiştir. Gazete 1948 ve 1960 yılları arasında çıkmıştır. Gazete içerisinde tefsir, düşünce yazıları çeşitli kıssalar vardır. Bunun yanında Mesnevi gibi İslami tasavvufi eserlerden bölümler de aktarılmaktadır. Başmuharriri Şemsettin Yeşil’dir.

Dergi Hakkında Notlar:
Her Pazartesi çıkar.
  • Dönem: 1948-1960
  • Kaç Sayı Çıktı: 530
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Nureddin Eren, Halil Şayan, Şemseddin Yeşil
  • Başyazar: Şemşeddin Yeşil
  • Yazı İşleri Müdürü: Nureddin Eren, Halil Şayan, Şemseddin Yeşil
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın