Genel Bilgiler

KATALOG HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi başından beri üzerine çokça yazılan ve farklı yönleriyle konuşulan bir konu olmasına rağmen bu düşüncenin üretildiği, tartışıldığı ve gelecek nesillere taşındığı yayınlar yeterince ele alınmamıştır. Özellikle İslamcı düşüncenin kamusallaştığı ve yaygınlaştığı zemin olarak önemli bir işleve sahip olan dergilerin kayıt altına alınarak bir araya getirilmesi İslamcılık çalışmaları açısından hayati öneme sahiptir. Bu doğrultuda 2013 yılında faaliyetlerine başlayan İslamcı Dergiler Projesi (İDP), İslamcılık düşüncesinin bir asırlık Türkiye tecrübesini İslami/İslamcı dergiler üzerinden ele alma hedefiyle yola çıkmıştır. Proje çalışmaları; kataloglama, dijitalleştirme, arşivleme, inceleme-araştırma ve sözlü tarih olmak üzere beş (5) ana başlık altında sürdürülmektedir. Bu çalışmaların en önemli bileşenini ise kataloglama çalışması oluşturmaktadır.

İDP bünyesinde yürütülen kataloglama çalışmasıyla, öncelikli olarak tespit edilen dergilerin elde edilebilen tüm sayıları kataloglama ekibi tarafından belirli bir şablon çerçevesinde indekslenmektedir. İndeksleme yapılırken, ayrıntılı künye bilgisinin yanında dergilerin yazılar ve görseller dahil olmak üzere mevcut tüm içerikleri; tarih, tür, başlık ve yazar bilgisi başta olmak üzere detaylı bir şekilde işlenmektedir. İşlenen veriler daha sonra kataloglama çalışması için özel olarak geliştirilmiş olan veri tabanına yüklenmekte ve katalog.idp.org.tr adresinden araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Dergiler ve önde gelen yazarlar hakkında hazırlanan tanıtım metinlerinin yanı sıra ayrıntılı arama ve filtreleme fonksiyonlarına sahip bir arama motorunu içeren veri tabanı sayesinde araştırmacılar, 1908’den günümüze kadar yayımlanmış İslamcı dergilerin tüm içeriğini kapsamlı ve detaylı bir şekilde inceleyebilmektedir.

Bugüne kadar proje dahilinde, 1908-1960 arası yayımlanmış 58 derginin 4.389 sayısı ve 1960-1980 arası yayımlanmış 45 derginin 3.622 sayısı kataloglanarak veri tabanına aktarılmıştır. Projenin devam etmekte olan 3. aşamasında 1980 sonrasında yayımlanan 500’ü aşkın derginin 20.000’den fazla sayısı kataloglanmaktadır. Veri tabanını iyileştirme çabaları kapsamında veri giriş altyapısı yeniden tasarlanmış ve veri tabanı sürekli güncellenebilir bir mahiyet kazanmıştır. Böylece tamamlanan dergi katalogları süreç içerisinde peyderpey sisteme yüklenerek kullanıma sunulmaktadır.

İslamcı dergilerin böyle titiz ve kapsamlı bir çalışma çerçevesinde kataloglanarak online bir veri tabanı vasıtasıyla incelemeye sunulması, hiç şüphe yok ki İslamcıların son yüz yıldaki siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel birikimlerinin ortaya çıkarılması yönünde atılmış çok önemli bir adımdır. Ayrıca ortaya çıkarılan bu muazzam miras, İslamcılık araştırmalarının teşvikine ve araştırmacıların birincil kaynaklara ulaşımına büyük katkı sağlamaktadır.

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın