23. Sayı

Kasım 1998
159 Sayfa
23. Sayı
Sayı Hakkında Notlar:
Ön ve arka iç kapakta reklam bulunmaktadır. Künye sayfa 1'dedir. Bu sayıdaki tüm yazılar İngilizce çevirileri ile yayınlanmıştır. PDF Önizleme Dergi Bağışı Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle
Başlık Yazar Sayfa
Belirtilmemiş Kemal Kahraman 1
Belirtilmemiş Kemal Kahraman 1
İçindekiler / Contents Belirtilmemiş 2
Birlik ve Denge Belirtilmemiş 4
Unity And Balance Belirtilmemiş 4
Kalkınmanın Dinamikleri Erol Yarar 8
Dynamics Of Development Erol Yarar 9
İTO Başkanı Yıldırım'dan Kartelleşme Uyarısı: Ekonomiye 14-15 Şirket Yön Veriyor Belirtilmemiş 10
Küreselleşmenin Türkiye'ye Faturası Belirtilmemiş 10
Türk Şirketleri, Artık Yabancılarla Ortaklık Kurarak Dünyaya Açılıyor Belirtilmemiş 11
Artık Tüm Gelirler Vergi Kapsamında Belirtilmemiş 11
Türkiye Ekonomisi'nde Son Gelişmeler Recent Developments in The Turkish Economy M. İbrahim Turhan 12
Dünya Ekonomisinde Son Gelişmeler Recent Developments in The World Economy Lokman Gündüz 21
Asya Krizi Halime Misge 31
Asian Crisis Halime Misge 31
Türkiye'de Özel Sektörün Oluşumu Emergence Of The Private Sector In Turkey Belirtilmemiş 41
Yeni Ufuklara Güvenle Belirtilmemiş 42
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk Burjuvazisi Mustafa Özel 43
Turkish Bourgeoisie From The Ottomans To The Republic Mustafa Özel 43
Ayşe Buğra İle Türkiye'de Özel Sektör Üzerine An Interview With Professor Ayşe Buğra On The Private Sector In Turkey Halime Misge 59
Türkiye'de Özel Sektöre Devlet Teşviklerinin Katkısı The Contribution Of Government Incentives In Turkey's Private Sector Murat Kaldırım 64
Devlet Burada Sivil Toplum Nerede? The State Is Here, But Where Is The Civil Society? Atilla Pamirli 73
1930'lu Yılların Romanlarına Yansıyan Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler Ecomonic And Social Developments As Reflected In The Novels Of 1930's Ali Haydar Haksal 78
Devlet Kimi Himaye Etmeliydi? Who Should Have The State Protected? Melikşah Utku 93
Bursa'dan Esnaf Manzaraları Trading Scenes In Bursa Mustafa Armağan 98
Eski İstanbul'da Ticaret Hayatı Business Life In Old Istanbul Mustafa Yalçın 102
Benchmarking (Kıyaslama) İle Kalite Yayılımı Spredind The Quality By Benchmarking Selim Zaim 110
Gümrük Birliği Kapsamında KOBİ'ler ve Finans Sorunları KOBI's And Their Financial Problems Within The Frame Of Europen Union Ali İhsan Akgün 123
Hazar Denizi ve Bölgesi Hukuki Statüsü ve Gelişmeleri The Legal Status And Developments Regarding The Caspian Sea And The Region Rıza Kurtuluş 135
XVIII. Asrın Sonunda Osmanlı'da Tüccarın Müste'menleşmesi: Peksimâdî Anton Örneği Safety For An Ottoman Trader At The End Of The 18th Century The Peksimadi Anton Case Fethi Gedikli 142
Rekabet Edici Pazarlama Stratejileri Geliştirmede Pazarlama Performansının Kullanımı Use Of Marketing Performance In Developing The Competitive Marketing Stratejies Ömer Torlak 150
Küresel Rekabet Mustafa Yalçın 157
Yatırım ve İhracatı Teşvik Unsurları Rehberi Mustafa Yalçın 157
Türkiye'de Devlet ve Sınıflar Mustafa Yalçın 157
İhracatta Avrupa Birliği Standartları ve Türkiye'nin Bu Standartlara Uyumu Mustafa Yalçın 158
İşçi Kültürünün Yükselişi Mustafa Yalçın 158
Devlet ve İşadamları Mustafa Yalçın 159
Bursa Şehrengezi Mustafa Yalçın 159
İstanbul'un Finans Tarihi Mustafa Yalçın 159

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın