4. Cilt 35. Sayı

Diyâr-ı Bekir
Şubat 1993
112 Sayfa
4. Cilt 35. Sayı
Sayı Hakkında Notlar:
Ön kapakta "Kara Amid(Diyarbakır)" Matrakçı Nasuh " Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Iırakeyn''den bir görsel bulunmaktadır. Künye 1. sayfadadır. Arka kapakta Bahariye Halı reklamı bulunmaktadır. PDF Önizleme Dergi Bağışı Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle
Başlık Yazar Sayfa
Yedi İklim Yayınları Necat Çavuş 0
Yedi İklim Sanat Kültür Necat Çavuş 1
Evet, Diyâr-ı Bekir.. Yedi İklim 2
Utopia Düzeni İçinde Bir Poetika M. Orhan Okay 3
Mukaddimelere Göre Tezkire Türünün Teşekkülünde Herat Tezkirelerinin Rolü Muhsin Macit 5
Bir Çizgi Hasan Aycın 9
Kefaret Hüseyin Atlansoy 10
Mübtedi Adem Turan 11
Uykularında Bir Gemi Tamer Saka 12
Kırk Gün Kırk Gece Cehennem Yüksel Peker 13
Duygu Fotoğrafları Savaşkan İlmak 14
Öykünün Öyküsü Gıyasettin Ekici 15
Hanna Kemalettin Çalık 16
Tahta Bacak Tıkırtısı Ahmet Sarı 18
Kar Yağıyordu Ahmet İşler 20
Temel Bir Değişiklik Bireysel ve Toplumsal Aydınlanmanın Öncüsüdür Necat Çavuş 21
Olur Bir Gün Diyorum Mustafa Aydoğan 22
Kutlu Oruç Ay'ı Yedi İklim 23
Haddehanenin Hararetini Bastıran Kütüphane Ali Haydar Haksal 24
Ramazan Ayı Mustafa S. Kaçalin 28
Gazel Ümnî 31
Yarın Mecmuası Osman Yıldız, Süheylâ Seçkin 32
Yine O Bağ Olaydı Mikail Müşfik 36
Albert Camus ile Bir Konuşma Necat Çavuş 39
Kim Diyebilir Alstair Reid 43
Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre: Edebiyatçılarımızın Resmî Hâl Tercümeleri:5 Sâmipaşazâde Sezâyî Adnan Akgün 44
Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre: Edebiyatçılarımızın Resmî Hâl Tercümeleri:6 Hüseyin Rahmi Bey Adnan Akgün 45
Ondört Asrın Muhteşem Abidesi Necat Çavuş 46
Diyâr-ı Bekir Necat Çavuş 47
Kendini Yaşayan Şehir, Diyarbakır Ali Haydar Haksal 48
Diyarbakır Düşleri Seyfettin Ünlü 50
Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları Üstüne Mustafa İsen 51
Tarih Boyunca Diyarbakır'ın Bilim, Kültür ve Sanat Hayatına Toplu Bir Bakış Şevket Baysanoğlu 54
Bir Kültür ve Uygarlık Şehri Olarak Diyarbakır Şakir Diclehan 60
Diyarbakır Dört Köşe Abdüsselâm Uluçam 66
Ali Emirî Efendi ve Tezkire-i Şu'arâ-i Amid Mehmet Arslan 70
Louis Massignon'dan Ali Emîrî Efendi'ye İki Mektup Bekir Karlığa, Aykut Kazancıgil 78
Ali EmîrÎ Efendi Sultan Abdülhamid'in Hâl'ine Düşürülen Tarih Ahmed Nedim 85
Terceme-i Ahvâl: Kuyumcu Usta Ahmet Çelebi Âmidî Ali Emîrî Efendi 87
Diyarbakırlı ÜmnÎ ve Yayınlanmış Eserleri Cemil Çiftçi 91
Cahit Sıtkı Tarancı'nın Edebi Makalelerine Dair Hasan Sayzek 93
Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre: Edebiyatçılarımızın Resmî Hâl Tercümeleri:7 Süleyman Nazif Bey Ahmed Nedim 97
Çocukların Dünyası Kitapla Güzelleşir Necat Çavuş 100
Dört Bucak Necat Çavuş 101
Tanzimat'ın İki Ucuna Takılanlar İsmail Doğan 102
"Hayâli Divânı" Abdülbaki Arslan 109
Hüsn ü Aşk Üzerine Seyfettin Ünlü 110
Kendimizi Denemek Ahmet İşler 111
Zeki Ömer Defne'nin Ardından Ekrem Karadışoğlulları 111
Yeni Dönemimizde Birinci Yılımız Doluyor Necat Çavuş 112
Çanakkale Seramik Necat Çavuş 0

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın