85. Sayı

Mayıs-Ağustos 2014
90 Sayfa
Başlık Yazar Sayfa
Türk Sineması Hafızasına Kavuşuyor Belirtilmemiş 1
Bisav Bülten Belirtilmemiş 2
İçindekiler Belirtilmemiş 2
Bülten'den Belirtilmemiş 2
Başbakan Sayın Davutoğlu Vakfımızı Ziyaret Etti Belirtilmemiş 3
BİSAV Kütüphanesi 100.000 Kitaba Ulaştı Belirtilmemiş 3
Bilim ve Sanat Vakfı İftar Yemeği Belirtilmemiş 3
Osmanlıca Seminerleri Devam Ediyor Belirtilmemiş 4
Sözlü Tarih Çalışmaları Devam Ediyor Belirtilmemiş 4
Osmanlıca İhtisas Seminerlerine Devam Edildi… Belirtilmemiş 5
BSV Notlar 29 Çıktı! Belirtilmemiş 5
Yaz Seminerleri Gerçekleştirildi Belirtilmemiş 6
Türk Sineması Araştırmaları'nda Çalışmalar Sürüyor Belirtilmemiş 6
Türk Sineması Araştırmaları (TSA) Arşiv Veritabanı Test Yayınına Başladı Belirtilmemiş 7
Hayal Perdesi Sinema Dergisi 41. Sayısı Yayında Belirtilmemiş 7
Türkiye’nin Kültürel Diplomasi Stratejisi ve Yunus Emre Enstitüsü İrem Güneş 8
Kam-Faalitetler Belirtilmemiş 9
Yeni Sosyal Medya ve 21. Yüzyılda İletişimin Yeniden Şekillenişi Metin Demir 10
Ateş Hattında Irak Meltem Dumanlıkaya 11
Kırım Kimliği ve Rusya Siyaseti Yunus Bağırmaz 13
Para Vakfı Kuramı ve Malezya ile Diğer Asya Ülkelerindeki Uygulamaları Abdurrahman Yazıcı 14
İslam’ın Evrensel Ekonomik ve Kurumsal Yönetişim İlkesi Var mı? 2008 Finansal Krizinden Bazı Dersler Abdurrahman Yazıcı 16
Kalkınmayı Yeniden Düşünmek: Alternatif Teoriler, Yeni Yaklaşımlar Şeyma Tok 17
Amatör Yokluğu Tuba Deniz 20
Kimlik Oyunu: Video Oyunları ve Siber-uzayın Kimlik Üzerindeki Etkileri Metin Demir 22
Mam Faaliyetler Belirtilmemiş 23
Matematik ve Metafizik Halil Aziz Velioğlu 24
Tasavvufi Geleneğin Osmanlı Siyasi Düşüncesinde Tezahürü Abdullah Taha İmamoğlu 26
Ruhun Erdeme Uygun Etkinliği: Aristoteles’te Mutluluk Volkan Uzundağ 27
Sol ve Şiddet: 70’lerde Türkiye’de Devrimci Şiddet Sabri Akgönül 28
Toplumsal Hafıza ve Modernite Seda Karaköse 31
Türk Sosyolojisinde Gençlik Çalışmaları Akife Alan 33
Cumhuriyet Türkiyesinde Tek Parti Dönemi ve Entelektüeller Ferhan Saniye Palaz 35
Türk Sosyolojisinde Foucault Hüseyin Etil 37
Karanlıkların Tadı Ahmet Hamdi Tanpınar 40
Gadamer’de Sanat ve Festival: Aynının Farklı Tekrarı Hanife Kutgi 42
Sam Faaliyetler Belirtilmemiş 43
Cassirer’in Sembolik Formlar Felsefesinin Kantçı Temelleri ve Panofskyci Sanat Tarihi Uygulamaları Zeynep Köroğlu 44
İstanbul’da Tekke Müziği İbrahim Yavuz Özer 45
Çatışma ve Müzakere Osmanlı’da Türkçe ve Ermenice Dramatik Edebiyat İsmail Önder 47
Mazi, İstanbul Melankolisi ve Yeşilçam Hüseyin Etil 49
Contemporary Islamic Art Through a Landscape of Dreams Döndü Toker 51
Edebiyat Tarihi Yazımında Nesir Türünün Yeri Mukadder Gezen 52
Klasik Türk Edebiyatı Tarihi Yazımında Türler: Kaside Elif Sezer 55
Tiyatrolar ve Kahveler Ahmet Hamdi Tanpınar 56
XX. Yüzyıl Başlarında Kızıldeniz’de Osmanlı Denizcilik Faaliyetleri Ayşe Yılmaz 57
Tam-Faaliyetler Belirtilmemiş 58
Osmanlı’da Seyyidler ve Nakîbüleşraflık Müessesesi Abdülkerim Asılsoy 59
Erken Modern Dönem İstanbul’unda Savaş Esirleri Güllü Yıldız 60
Osmanlının Son Döneminde İstanbul Medreselerinde Eğitim ve Öğretim Muhamed Mazı 62
Bir Şehzadenin Ganimet Ahkâmına Dair Fikirleri/ Şehzade Korkud: Hallü İşkâli’l-Efkâr fî Hilli Emvâli’l-Küffâr Osman Sacid Arı 64
Muamele-i Şer’iyye Üzerine Tartışmalar ve Muhammed b. Hamza el-Aydınî’nin Beyu’l-îne Risalesi Betül Sezgin 65
Türkiye’de İktisat Çalışmaları F. Samime İnceoğlu 67
Balkanlardaki İlk Osmanlı Şehirlerinin Teşekkülü: Yeni Bir Epistimolojik Yaklaşım Ahmet Baş 69
Oto/Biyografik Vebal: Tutarlılık ve Kronoloji Sorunları Tuba Nur Saraçoğlu 70
Osmanlında Devlet ve İdare: Rüstem Paşa Örneği Serhat Aslaner 75
Orhan Şaik Gökyay’dan Arslan Pulathaneli’ye Mektup Belirtilmemiş 78
Sosyalin Hareketini Mümkün Kılan Tasavvurlar Belirtilmemiş 80
Teoriden Pratiğe Belirtilmemiş 85
Küresel Bunalım Belirtilmemiş 85
Hukuk ve Toplum Belirtilmemiş 86
Hilafet Risaleleri Belirtilmemiş 87
Osmanlılarda Hukuk ve Toplum Belirtilmemiş 88
Mukaddime Belirtilmemiş 89
Tuhfe-i Hattatin Belirtilmemiş 90

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın