Mehmet Said Çekmegil » Yazar Profili

Mehmet Said Çekmegil

1921 - 2004
1921 yılında Malatya’da doğan Said Çekmegil, ilkokulun ardından örgün eğitim kurumlarında eğitim görmeye devam etmemiş; kendi imkanlarıyla kendisini yetiştirme gayreti içerisinde olmuştur. Terzilik mesleğine sahip olan Çekmegil, Malatya’da uzun yıllar ticaretle uğramış ve sanatla meşgul olmuştur. 1949 yılında kurulan Büyük Doğu Cemiyeti içerisinde yer alan ve yurtdışı dâhil olmak üzere birçok yerde konferanslar veren Çekmegil çok sayıda yazı ve şiir kaleme almıştır. “Bilge Terzi” adıyla anılmaktadır.
Çekmegil’in yazı ve şiirleri Ehl-i Sünnet, Toprak, Büyük Doğu, Türk Ruhu, Türk Düşüncesi, Yeni İstiklal, Sebilürreşad, Tohum, Hürsöz, Ufuk, Kriter, Selam, Oku, Edebiyat Alemi, Bab-ı âlide Sabah, Hizmet, Malatya'dan Ses, Serdengeçti, Vahdet gibi çok sayıda gazete ve dergide yayımlanmıştır. Yeni İstiklal dergisinin inceleme dalında açtığı yarışmada birincilik ödülünü "İnsanlık Anlayışımız" eseriyle, İslam mecmuasının “1958 yılının en güzel eseri” ödülünü "Eğitim Raporu" adlı eseriyle, Yeni Asya gazetesinin düzenlediği bir başka yarışmada ise ikincilik ödülünü kazanmıştır.
Geleneklere körü körüne bağlı kalınması neticesiyle hurafelerin farz gibi telakki edilmesine karşı duran, tenkit temelli ilmî çalışmayı esas alan, delillendirmeye azami derecede önem veren Çekmegil, Malatya Ekolünde öne çıkan isimlerden birisi olmuştur.
Şair olan Çekmegil’in şiirlerinin yanı sıra otuzdan fazla fikrî ve ilmî eseri neşredilmiştir. 2004 yılında vefat etmiştir.

Yazıları (467)

Tüm Yazılarını Görüntülemek İçin Tıklayın

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın